APL i Nicaragua 2012

Elever från Munkagårdsgymnasiet gör praktik i Nicaragua.

Vulkan i Nicaragua

Projektet syftar till att öka elevers förståelse för globarisering och ge elever ett internationellt perspektiv i sin yrkesroll. De kommer att få inblick i hur tropiskt jordbruk och djurvård bedrivs.Genom att studera olika projekt kommer elever också att se nya möjligheter och ges tillfälle att reflektera över de kulturella skillnader som finns i olika delar av världen. Turism och djurvård är viktiga inslag i Nicaraguas ekonomiska tillväxt.

6 stycken elever fick möjligheten att åka under hösten 2012.