Planeringsresa Brasilien

Munkagårdsgymnasiet har beviljats medel från Universitets- och högskolerådet för en planeringsresa till Brasilien. Planeringsresan är för två elever samt två lärare och syftet är att hitta framtida samarbetspartners för kommande utbyten.

Tillbaka i Sverige! Efter en bra planeringsresa till Brasilien är vi hemma igen med många nya vänner, intryck och erfarenheter. Framtida kontakter är knutna och möjligheter finns. Nu jobbar vi vidare på ett elevutbyte, möjligen 2016?

Hälsar Håkan, Samuel, Lotta och Carina

Gruppbild Brasilien

Resan gick till skolan Coltec i området Belo Horizonte och varade 24 oktober till 8 november 2015. Målsättningen med resan var att titta närmare på den Brasilianska jordbruksnäringen, då främst palmoljeproduktion, sojabönsodling, boskapsuppfödning och kaffeplantage.