Munkagårdsgymnasiet i Tanzania

Elefanter i Tanzania

Förberedande besök

Fyra lärare var under sommaren 2012 i Tanzania för att kunna skapa och erbjuda våra elever praktikplatser i landet. Detta är i linje med skolans intention om internationella och globala arbetsmarknader inom Entreprenörskap och Företagsamhet. Deras ambition är att titta på de förutsättningar som finns för att boende säkerhet mm kan garanteras.

Praktik

Besöket resulterade i ett avtal med en Safari Camp i Selous Naturreservat. Fem djurvårdselever från skolan har gjort praktik i Tanzania. De reste ner i två omgångar tillsammans med lärare. Elevernas APL varade i tre veckor. Praktiken blev mycket varierande med inslag av resor i nationalparken, flodturer, övernattningar samt skötsel av campen.

Finansiering

Både det förberedande besöket och själva praktikperioden har finansierats av medel från Universitets- och högskoleverket. Skolan har ingen egen budget för projekt omfattande APL.