Island 2015-2018

Munkagårdsgymnasiet har beviljats stöd från Nordplus för ett utbyte med Island. Projektet löper över tre år och tanken är att totalt 9 av våra elever ska få praktisera på Island och att lika många isländska ungdomar kommer till oss i Sverige.

Isländska får

Projektet startade hösten 2015 med att tre Munkagårdselever åkte till Island. Frida Ahlberg praktiserade på Sólbyrgi trädgård, Kleppjárnsreykir, Jennifer Johansson på Stóri-Dunhagi, Hörgárdal och Sanna Andrén på Skriða, Hörgárdal.

Under våren 2016 fortsatte projektet med att tre isländska elever reste till Sverige och sedan fortsätter det med samma upplägg ytterligare två år.

Hösten 2016 reste tre elever från djurinriktningen till Island. Mi Månriddare, Emmy Nilsson och Frans Leander gjorde sin praktik på Island 11-24 september. De praktiserade på gården Lundar i närheten av Hvanneyri på västra Island. På gården sysslar man främst med uppfödning och träning av unghästar, men de har även en del får.

Hösten 2017 fortsatte projektet med att tre Munkagårdselever gjorde sin praktik på Island. Sofia Beckerdal och Frida Röbel Thorsson från djurinriktningen och Julia Carlander från lantbruksinriktningen var på Island 10-23 september. Se några av Fridas bilder från Island här!

Nordplus är ett program för utbildningssamarbeten mellan åtta deltagarländer i Norden och Baltikum. Finansieringen kommer från Nordiska ministerrådet.

Mer om vårt utbyte med Island

Munkagårdsgymnasiet har haft praktikutbyte med Island sedan mitten av 1990-talet i samarbete med Hvanneyri universitet som också står för jordbruksutbildningen på gymnasienivå på Island. Årligen har vi skickat 2-3 elever, till en början inom trädgårds-, lantbruks- och floristutbildningen, senare år främst djurvårds-, trädgårds- och lantbrukspraktikanter.

Vårt senaste projekt Sweice2 är nu avslutat. Hösten 2015 skickade vi en trädgårdselev Frida Ahlberg och två djurvårdselever Jennifer Johansson och Sanna Andrén. Våren 2016 kom tre jordbrukselever till oss och jobbade på ett jordbruk i Halland. Hösten 2016 åkte tre djurvårdselever till Island; Frans Leander, Emmy Nilsson och Mi Månriddare. Islänningarna skickade inga elever våren 2017. Hösten 2017 skickade vi de sista tre eleverna; Julia Carlander från Lanbruk och Frida Röbel och Sofia Beckerdal från Djurvård.

Våra elever har alla år blivit mycket väl mottagna. De har fått en inblick i ett land där de gröna näringarna arbetar under helt andra förutsättningar än i Sverige. Lärarna har fått möjlighet att stifta bekantskap med isländska lärare och förhållandena i den Isländska skolan. Vi hoppas att vårt samarbete skall kunna fortsätta också i framtiden!