Leonardo Partnerskap 2011-2013

EU-flaggan

Under trädgårdsutbildningens paraply har elever och lärare från 13 skolor i 11 länder i Europa kunnat träffas för att tillsammans lära sig mer om trädgård och om varandra. Genom deltagande i praktisk undervisning, workshops, studiebesök, tävlingar och seminarier har kunskapen om trädgårdens hantverk utvecklats.

Blomma i en hand

Elever och lärare som deltagit i projektet har fått en ökad insikt om trädgårdsbranschens villkor och möjligheter i Europa samt förstått vikten av kunskaper i främmande språk. Europeisk trädgårdsnäring är en stor arbetsmarknad och våra svenska elever kommer, förhoppningsvis med projektets hjälp, att bli mer villiga att yrkesmässigt själv röra sig i Europa och hålla sig uppdaterade med branschens utveckling där. Deltagarna har också skapat ett socialt nätverk med kontakter inom näringen i Europa. Samtidigt har förståelsen för människor i olika länder och kulturer ökat.

Deltagande länder: Tyskland, Belgien, Frankrike, Österrike, Schweiz, Tjeckien, Estland, Polen, Sverige, Slovenien och Ungern.

Resultat inom projektet

Ett lexikon med facktermer för trädgårdsnäringen

Ordboken är ett viktigt läromedel för elever och lärare som vill förbättra sina yrkesmässiga språkkunskaper. Det kommer att vara särskilt användbart vid de europeiska yrkestävlingarna eller vid praktik utomlands. Lärare och elever som vill förbereda sig för någon aktivitet inom projektets ram, kan lära sig viktiga fackuttryck för att kunna delta med bättre behållning. Ordboken är översatt till alla partnerländernas språk. Du kommer direkt till ordboken via länken i högerkolumnen eller via partnerskapsprojektets hemsida.

Videofilmer

Vi deltog med två svenska lag i den europeiska yrkestävlingen för trädgårdsungdom i Luxemburg 2012. En erfarenhet för livet och såå kul! Titta här på fyra olika filmer från tävlingen.

Brobygge i Luxemburg

Bygger broar till Europa.

En svensk aktivitet

I september 2012 genomförde vi en spännande aktivitet på temat "Entreprenörskap inom trädgårdsodling, framtida möjligheter och utmaningar". Seminariet handlade om nya idéer i småskalig produktion inom trädgårdsodling (ekologisk och konventionell). Vi besökte entreprenörer i Halland som utmärkt sig för sitt visionära tänkande och sin obändiga framtidstro! Med aktiviteten ville vi förmedla inspiration, tillit till den egna förmågan och förmåga att se potentialen i den egna regionen.
Precis som tanken var från början fick deltagarna från Ungern, Belgien, Tyskland och Sverige många idéer att ta med sig hem.

Ätliga ogräs

Mikael Jidenholm vid Ugglarps Grönt inspirerar och provocerar. Här gäller det odling och försäljning av ätliga "ogräs".

Fler foton hittar du här

En visningsträdgård

Svenska trädgårdselever och lärare har planerat och anlagt en typiskt svensk trädgård i "Europa-Comenius-Leonardo-trädgården" på skolområdet till partnerskolan i Bielsko-Biala i Polen. Där finns också visningsträdgårdar från alla de andra partnerländerna.

visningsträdgård

Rasmus, Cecilia, Rikard och Isolde framför den svenska visningsträdgården som de byggde i Polen 2013.

Övrigt

Vår partnerskola ZAWM i Belgien har drivit projektet. På deras hemsida finns mycket mer information med beskrivningar och bilder från partnerskapet olika mobiliteter (resor) och aktiviteter.