Utbytesprojekt - Sydafrika

Under 2012 genomfördes det första utbytet mellan Munkagårdsgymnasiet och en naturbruksskola i Sydafrika, Wagpos. Nu har vi precis avslutat vårt andra utbytesprojekt. Denna gång har två skolor i Sydafrika medverkat - Wagpos och Tsogo. 

Logotype utbyte Sydafrika

24 elever har deltagit i projektet, 12 från Munkagårdsgymnasiet och 6 från vardera skola i Sydafrika. Första delen av utbytet ägde rum i april 2014, då de sydafrikanska eleverna och deras fyra lärare besökte Sverige. Munkagårdsgymnasiets deltagare är nyss hemkomna från Sydafrika, och de är fulla av upplevelser som de sent, eller aldrig, kommer att glömma!

Under projekttiden har eleverna utvecklat sina entreprenöriella egenskaper genom projektarbete, övningar, studiebesök och föreläsningar. De har också utvecklat sin förmåga att kommunicera på engelska. Detta utbyte har verkligen öppnat upp ögonen för samtliga projektdeltagare om att vi har en gemensam planet och ett gemensamt ansvar; begreppet hållbar utveckling har aldrig känts så viktigt som nu. Genom projektet har eleverna lärt sig mycket om andra kulturer, men också om sig själva och sin egen verklighet. Det är kanske först i mötet med andra kulturer som det "självklara" kan ifrågasättas?

Sydafrikautbyte

Klicka för att förstora bilden.