Solcellsanläggning

I samband med att Varberg Energi byggde solcellsparken Solsidan på Munkagårds marker installerades även en mindre anläggning på taket till vår maskinhall för trädgårdsmaskiner.

Följ den här länken för att se hur mycket anläggningen producerar!

Solceller på Munkagård