Programinriktat individuellt val

Programinriktat individuellt val är en utbildning som ska leda till antagning på ett nationellt yrkesprogram. Du följer det vanliga programmet och studerar upp dina ej godkända betyg under tiden för att bli behörig.

För att antas ska du ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk.

Dessutom krävs godkända betyg i

* engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen.

eller

* engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.

Kontakt

Vill du veta mer? Varmt välkommen att kontakta Studie- och yrkesvägledare Elin Gustafsson!