Yrkesintroduktion

Gymnasieutbildning för dig som är praktiskt lagd och saknar behörighet till nationellt program. 

Utbildningen vänder sig till dig som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Utbildningen är på tre år och kan innehålla kurser från nationella program, Naturbruksprogrammet. Varje elev har ett individuellt upplägg som utgår från elevens behov och förutsättningar. Stora delar av utbildningen kommare att vara APL (arbetsplats) förlagd.

Nyhet: Nu erbjuder vi Spår 2 Yrkesintroduktion för elever med NPF-diagnoser. Läs mer här!

Kontakt

Vill du veta mer? Varmt välkommen att kontakta Yrkesintroduktionsansvarig Maria Höglund!