Vuxenutbildning

På Munkagårdsgymnasiet erbjuder vi vuxenutbildningar inom:

Yrkesutbildning - Trädgårdsanläggning och grönyteskötsel

Grundläggande lantbruksutbildning

Arbetsmarknadsutbildning Gröna näringar

Kurs i Ekonomi och Arbetsledning

Trädgårdsarbete