Grundläggande lantbruksutbildning

Utbildningen är till för dig som är ny i branschen eller vill utöka dina lantbrukskunskaper. Utbildningen  ger breda kunskaper  såväl praktiskt som teoretiskt inom djur, maskin, växtodling och ekonomi.

Nästa preliminära kursstart är 19 augusti 2019.

Ansökningsperiod: 29 april till 31 maj

För att ansöka kontaktar du Vuxenutbildningen i Varberg!

Vid frågor om utbildningens utformning och innehåll, kontakta Stefan Larsson, Driftchef på Munkagårdsgymnasiet:

Stefan.A.Larsson@regionhalland.se, tel: 0340-48 09 77

Traktor och kor

Kurserna som man läser kommer från gymnasiets Naturbruksutbildning. Studierna är skolförlagda med praktikperioder på totalt 14 veckor, då man är ute på en allsidig praktik på av skolan etablerade APL-platser.

Förutom att ge kunskaper till ett yrke inom näringen ger de också behörighet till startstöd från Jordbruksverket för dig som vill starta eget och fortsatta studier för dig som vill läsa vidare.

Kurslängd 40 veckor varav 14 veckor praktik och utbildningen är på totalt 900 poäng.

Kurser

Naturbrukskursen 200 p

Fordon och redskap 100 p

Lantbruksmaskiner 1 100 p

Växtodling 1 100 p

Växtodling 2 100 p

Lantbruksdjur 1 100 p

Lantbruksdjur 2 100 p

Företagsekonomi 100 p