Yrkesutbildning - Trädgårdsanläggning och grönyteskötsel

Utbildningens huvudman är Vuxenutbildningen i Varbergs kommun, vi på Munkagård är anordnare. Frågor om ansökning mm skickas till Vuxenutbildningens kontakt. Se nedan. Frågor om utbildningens upplägg, innehåll, studieform mm skickar du till Munkagård. Se nedan.

Nästa planerade start är 20 augusti 2018.

Ansökningsperiod: 15 maj till 24 juni

Stensättning

Som trädgårdsanläggare och skötselarbetare arbetar du med anläggning och skötsel av vår utemiljö. Du jobbar utomhus i alla vädertyper och blir skicklig med att anlägga grönytemiljöer. Du lär dig även att tänka kostnadseffektivt.

Den varma årstiden är då det mesta händer i trädgårdsbranschen. Du anlägger och sköter såväl offentliga miljöer som den lilla radhusträdgården. Du har en helhetssyn och förståelse för vilka skötselåtgärder du ska använda dig av beroende på uppdragets karaktär. Du lär dig många olika växter och förväntas kunna använda dem på för växten rätt växtplats.

Arbetsuppgifterna är varierande beroende på vilket inriktning du kommer att arbeta inom. Du kan komma att arbeta i framtiden inom park, kyrka, bostad, anläggningsföretag samt eventuellt som egen företagare.

I utbildningen ingår det praktik på arbetsplatser. Du ska var beredd på att du kanske måste söka praktikplats utanför Varbergs Kommun.

Du som tillhör Varbergs Kommun går in på www.studera.varberg.se. Du ansöker till utbildningen genom webbansökan, länken hittar du på Vuxenutbildningens hemsida.

Om du är folkbokförd i en annan kommun än Varberg skall ansökan göras via Vuxenutbildningen i den egna hemkommunen. På www.studera.varberg.se finns en ansökningsblankett du kan använda.

Läs om utbildningen på Vuxenutbildningen i Varbergs webbsida här.

Kontakt Vuxenutbildningen:

Christer Allestad

Vuxenutbildningen i Varberg

www.studera.varberg.se

Telefon 0340-69 74 50

E-post: christer.allestad@varberg.se

Det går också bra att kontakta Studie- och karriärcentrum, vy@varberg.se

Kontakt Munkagårdsgymnasiet:

Bo Andersson

Utbildningsledare

Telefon: 0340-48 09 33

Mobil: 072-211 96 70

E-post: Bo.a.andersson@regionhalland.se