Om skolan

Munkagårdsgymnasiet är den gröna näringens skola där vi arbetar med verkligheten som utgångspunkt. Ju fler problem och frågeställningar som är hämtade direkt från det verkliga arbetslivet desto bättre.

På Munkagård förbereder du dig för livet efter skolan och därför kommer du att, förutom lärare och personal på skolan, möta många olika yrkesmänniskor på dina APL-platser (arbetsplatsförlagt lärande).

Hos oss ges du möjlighet att förena teori och praktik på bästa sätt och vi har många internationella kontakter för att kunna ge så många som möjligt chansen att praktisera i eller besöka ett annat land.