Elevhälsoteam

Munkagårds elevhälsoteam. Mer information kommer inom kort.

Elevhälsoteam

Namn Befattning
Paula Nygren Skolsköterska - mobil: 0738-510563
Yvonne Lidung Skolsköterska
Katarina Collin Kurator
Therese Rangern Specialpedagog
Helen Norberg Svensson Specialpedagog - Specialpedagog
Fredrik Sandgren Wisén Fritidschef - Boende/Fritids Chef
Marie Lundh Syo-funktionär - Studie- och yrkesvägledare
Maria Johnsson Thorén Rektor - Rektor Munkagårdsgymnasiet