Klagomålshantering

Att få feedback är ett värdefullt redskap för att förbättra skolans verksamhet.

I följande dokument hittar du information om klagomålshantering för Munkagårdsgymnasiet och en blankett för eventuella klagomål:

Klagomålshantering Munkagård (Word-dokument, 396 kB)