Munkagårds historia

En kort historik över Munkagårdsgymnasiet.

Munkagårdsgymnasiet invigdes 6 september 1984 av dåvarande talmannen Ingemund Bengtsson. Först ut var trädgårdsutbildningen som startade med 30 elever hösten 1984. Hösten 1985 startade floristutbildningen och 1986 var det dags för jordbruksutbildningen att starta. Skolan var då den modernaste i sitt slag i landet.

Ingemund Bengtsson inviger skolan

Ingemund Bengtsson invigde skolan 1984.

De tvååriga gymnasieinriktningar trädgård, florist och lantbruk blev treåriga i och med gymnasiereformen 1989. 1997 etablerades djurvårdsutbildningen. Inom Naturbruksprogrammet ryms även, från och med höstterminen 2014, skogsutbildningen som flyttat från Plönninge. 2016 avslutade den sista floristklassen på Munkagård sin utbildning.