Spår 1

Naturbruksprogrammet, Djur och Skog

för dig med NPF (ADHD / Aspergers)

Spår 1 flyttar till Munkagårdsgymnasiet. De elever som detta läsår går i årskurs 1, 2 och 3 på Plönninge ges möjlighet att fullfölja utbildningen på Plönninge intill sommaren 2016. Det innebär att de som idag går i 2:an och 3:an ges möjlighet att fullfölja sina studier på en och samma skola. De elever som går i 1:an byter skola under sommaren 2016 och fullföljer sin utbildning på Munkagård. De elever som börjar sin utbildning sommaren 2015 gör det med start på Munkagård. Det innebär att de eleverna inte byter skola under sin studietid.

Skogsmaskin häst och grävmaskin

 

Plönningegymnasiet har de rätta resurserna med maskiner, hästar och hundar i en fantastisk miljö med gott om utrymme. Det finns en stor hästanläggning, nybyggt hundstall med träningsbanor och en välutrustad maskinhall. Skolan har ett ekologiskt jordbruk, betesmarker, fågeldammar och skogsmarker. Du får en yrkesutbildning och får träna dig inför vuxenliv med arbete, boende och en meningsfull fritid. Under skolveckan bor du i eget rum på internat med vuxenstöd dygnet runt. I boendemiljön tränar du socialt samspel, vardagsrutiner och kamratrelationer. 

Spår 1 är en utbildning enbart för elever med NPF-diagnoser.

 Välkommen att ringa/maila för vidare information.

Det går även bra att kontakta Maria Johnsson-Thorèn, rektor på Munkagård, för information.

Utbildningssamordnare Amelie von Schwerin tel. 035-160 282 / 072-736 05 41