Standardiserade vårdförlopp och koordinatorer

2015-2018 pågår en nationell satsning för kortare väntetider i cancervården. Bland annat ska ett nationellt system för standardiserade vårdförlopp (SVF) införas.

Kontaktuppgifter till koordinatorer för de olika standardvårdförloppen

Akut myeloisk leukemi och akuta leukemier

Halmstad: Hematologkonsult, växelnr: 035-131000, Fax: 035-131555

Varberg: Fax: 0340-480498

Bröstcancer

Halmstad: Åsa Nylander, 035-172810, Fax: 035-131223

Varberg: Mia Wallberg, 0340-481941, Fax: 0340-84437

Mammografi: Annika Bengtsson, 035-131327, Fax: 035-131358

Bukspottkörtel-, lever-, och gallblåsecancer

Kungsbacka: Annica Persson, 0300-56 55 56, 0300-565423, Fax: 0300-565415

Halmstad: Åsa Binnefors, 035-147746, 0729-626107, Fax: 035-131223

Varberg: Ann-Charlotte Larsson, 0340-48 18 68, Fax: 0340-84437 

Cancer med okänd primärtumör (CUP)

Anna-Lena Gannetoft 035-134232

Gynekologisk cancer

Kungsbacka: Camilla Witting, 0300-56 51 31, Ros-Marie Haraldsson 0300-56 55 66, Fax till mottagningen: 0300-56 53 83

Halmstad: Annalena Gannetoft, 035-134232

Varberg: Lotti Källman, 0340-481070, Fax: 0340-679258

Hjärntumörer

Halmstad: Lotta Olsson, 035-131656, Fax: 035-186522.

Varberg: Malin Olsson, 0340-481320, Fax: 0340-675907

Hudcancer

Hudmottagning Halmstad/Varberg: Sandra Johansson, 035-131051, Fax: 035-134255

Hallandskustens Hudmottagning Kungsbacka/Varberg: Camilla Björlin, 0300-71145, Fax:  0300-73758

Harald Salim: 035-186717

Kirurgen Halmstad: Jenny Davidsson, 035-134647, Fax: 035-131223

Kirurgen Varberg: Helena Andersson, 0340-481868, Fax: 0340-84437

Huvud-/halscancer

Kungsbacka: Christine Höglander, 0300-56 54 60, Fax: 0300-56 53 01

Halmstad och Varberg: Lena Rydberg, 035-14 77 70, Fax: 035-131497

Lungcancer

Halmstad: Ann-Sofie Pansell, 035-13 19 98, Marcus Hultin, 035-13 19 98, Monika Zlojutro, 035-13 15 70

Lymfom, KLL och myelom

Halmstad: Pernilla Brink 035-134293, Fax: 035-131555

Varberg: Eva-Lisa Larsson 0340-481690, Marianne Berntsson 0340-481690

Matstrups-/magsäckscancer

Kungsbacka: Annica Persson, 0300-565556, 0300-565423, Fax: 0300-565415

Halmstad: Åsa Binnefors, 035-147746, 0729-626107, Fax: 035-131223

Varberg: Ann-Charlotte Larsson, 0340-48 18 68, Fax: 0340-84437 

Skelett- och mjukdelssarkom

Halmstad: Marie Sandberg-Efvergren, 035-131282, Josefin Svensson, 035-131386, Fax: 035-131226

Varberg: Carina Wiberg, 0340-481657, Fax: 0340-481836

Sköldkörtelcancer

Halmstad: Åsa Binnefors, 035-172855, 0729-626107, Fax: 035-131223

Varberg: Ann- Charlotte Larsson, 0340-481868, Fax: 0340-84437

Tjock- och ändtarmscancer och analcancer

Kungsbacka: Annica Persson, 0300-56 55 56, 0300-565423, Fax: 0300-565415

Halmstad: Åsa Binnefors, 035-147746, 0729-626107, Fax: 035-131223

Varberg: Ann-Charlotte Larsson, 0340-48 18 68, Fax: 0340-84437 

Urologisk cancer, urotelial, prostata, testikel, penis och njure

Kungsbacka: Anna Handin 0300-56 55 59, Fax: 0300-565415

Halmstad: Yvonne Lindstedt 035-13 49 37 och Ann-Christin Lundqvist 035-13 12 99, Fax: 035-134943

Varberg: Lena Appelin 0340-66 27 79, Fax: 0340-84437. Njurcancer Varberg: Barbro Tilling 0340-481050

Klinisk patologi och cytologi

Eleonora Bruhn 035-14 78 15

Röntgen

Kungsbacka: 0300- 56 53 27

Halmstad: 035-13 13 09

Varberg 0340-48 12 90