Patientmedverkan

Medverkan av patient- och anhörigföreningar är en viktig del i utvecklingen av den halländska cancervården. Samarbetet sker i styrgrupper och referensgrupper.