Organisation

Det är Hallands sjukhus som, tillsammans med Medicinsk diagnostik och Närsjukvården, ansvarar för cancersjukvården i Halland.

Viss behandling sker även på sjukhusen i Västra Götaland och i Skåne.

Avdelningen för kunskapsstyrning på Regionkontoret stödjer och samordnar cancersjukvården i Halland.

Kontakta oss:

Ann-Sofi Isaksson, avdelningschef, avdelningen för kunskapsstyrning

Jeanette Törnqvist, utvecklare/cancersamordnare, avdelningen för kunskapsstyrning

Cecilia Littorin, regional koordinator införande SVF