Databaser

Via regionens bibliotek har du tillgång till ett flertal databaser.

För att arbeta med regionens databaser hemifrån krävs det att du registrerat dig för extern tillgång. Kontakta biblioteken för information.

Tfn Varberg 0340-48 14 60 eller via e-post Biblioteket.siv@regionhalland.se

Tfn Halmstad 035-134660 eller via e-post Biblioteket.lih@regionhalland.se


Hur hittar jag bästa evidens?

Har du ont om tid och letar efter  bästa möjliga vetenskapliga bevis (evidens) för behandling finns det hjälp att få.

ClinicalKey
Sök på diagnos, behandling etc

Få svar i form av forskningsartiklar, medicinska böcker, bilder, video och så kallade First Consults - behandlingsguider

Låt en bibliotekarie hitta evidens åt dig
Hinner du inte söka själv? - Skicka ett sökuppdrag
Beskriv vad du behöver hitta evidens kring och hur snabbt du behöver få svar, så söker en bibliotekarie fram aktuell forskning/evidens. 

Som hjälp vid sökning i medicinska databaser använd:  MeSH-sökverktyg 

 MEDLINE
En bibliografisk databas som innehåller referenser ur ca 4 000 tidskrifter från hela världen. Databasen produceras av National Library of Medicine i USA. I Medline finns referenser från 1966 och framåt.

PubMed
Gratis variant av Medline

AMED
Allied and Complemantary Medicine Database. Innehåller referenser till tidskrifter inom framför allt sjukgymnastik, arbetsterapi och rehabilitering. Databasen produceras av British Library. Referenserna täcker perioden 1985 och framåt.

Arbline
Täcker svensk och utländsk forskning inom arbetsmiljöområdet. Databasen innehåller ca 35 000 referenser ur böcker, rapporter, nordiska artiklar mm. Arbline produceras av Arbetsmiljöbiblioteket.

Best Practice
Databas från BMJ Evidence center. Kombinerar den senaste forskningen med riktlinjer och expertutlåtande. Innehåller en step-to-step guide som omfattar diagnos, prognos, behandling och prevention.

CINAHL
Nursing and allied health är en bibliografisk databas som innehåller referenser ur ca 900 tidskrifter inom omvårdnad, sjukgymnastik, arbetsterapi och hälsa. Även böcker och avhandlingar ingår.

CIRRIE Database of International Rehabilitation Research
Internationella studier om rehabilitering med start 1990

ClinicalKey
Databas från Elsevier som innehåller 1000 tals e-böcker,  tidskrifter, videos, behandlingsguider och sammanfattningar av diagnoser. Innehåller även beslutsstödet First Consult.

Cochrane Library
Världens största evidensbaserade databas. Den innehåller ca 1 000 kompletta systematiska litteraturöversikter.
Sökes via Prioinfo.

Drugline Läkemedelsinformation

E-nav
E-nav är Region Hallands onlinebibliotek som innehåller mer än 70.000 sökbara standarer inom hälso- och sjukvård.

ERIC
Educational Resources Information Center Database har refernser med abstract ur ca 750 internationella pedagogiska tidskrifter, rapporter, böcker samt avhandlingar.

Globalgrant 2.0
Världens största internationella databas om stipendier och stöd. Kod

Global Health
Folkhälsodatabas

Nationella riktlinjer
Socialstyrelsens Nationella riktlinjer är ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som bör användas

Nice
Nice (National Institute for Health and Clinical Excellence) innehåller behandlingsguider för användning av läkemedel, medicinsk utrustning, diagnostisk test och kliniska ingrepp.

OTseeker
Evidensbaserad databas för arbetsterapeuter.Databasen innehåller syatematiska översikter spm påvisar effekten av arbetsterapeutisk behandling.

PEDro
The Physiotherapy Evidence Database innehåller referenser till randomiserade och systematiska litteraturöversikter inom sjukgymnastik

PsychInfo
Innehåller bibliografiska uppgifter och sammanfattningar av tidskriftsartiklar och böcker inom psykologi och angränsande ämnesområde. I PsycInfo finns referenser från 1887.

PsycArticles
Artiklar i fulltext ur databasen PsychInfo

SIL
Svensk informationsbas för läkemedel

SveMed+
Nordisk databas inom ämnesområdet medicin med referenser ur ett hundratal skandinaviska tidskrifter. Det äldre materialet är hämtat ur Patrix, Spriline och Swemed.

SvePub
Vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten. Artiklar, konferensbidrag och avhandlingar

Uppsök
Examensarbete och uppsatser i fulltext

Visible Body
Anatomiskt databas i 3D; Finns även med appar. Länk till YouTube