Privata vårdgivare

Service till privata vårdgivare med vårdavtal Region Halland

De privata vårdgivare som inte har tillgång till Intanätet har åtkomst till vår information via extranätet eller Internet. Kontakta biblioteket för information