Tidskrifter

I biblioteken finns ett flertal tryckta och elektroniska tidskrifter inom medicin, odontologi, psykiatri och omvårdnad. De tidskrifter som cirkulerar till kliniker och avdelningar arkiveras på biblioteket vid årets slut.

Beställningar på artiklar ur våra tidskrifter levereras oftast, per mail, samma dag som beställningen inkommit.

Hittar ni inte tidskriften i vår tidskriftslista se då nedanstående länkar:

  • EDS tidskriftslista för Region Halland
  • Browzine; vår tidskriftsapp; Browzine är ett nytt, enkelt sätt att samla dina favorittidskrifter ur våra samlingar till din personlig bokhylla. På så vis får du alltid tillgång till det senaste numret och dina favoritartiklar är inte mer än ett par tryck bort. För användning skapa ett konto. Endast för anställda i Region Halland