Skriva, referera, publicera

Här finns länkar till webbplatser  med information och instruktioner till författare av artiklar, uppsatser, avhandlingar mm.

Impaktfaktorer

 Impaktfaktorn mäter  artiklars och tidskrifters genomslag via bland andra Google Scholar-citeringar och Altmetrics.

Citeringsdatabasen Google Scholar mäter liksom Web of Science hur många gånger varje artikel är citerad i databasen. 
Altmetrics är ett samlingsnamn på tjänster som mäter artiklars genomslag i sociala medier. Två exempel är Altmetric och Impactstory.

      

 Refworks (Proquest) Upphandlat till Region Halland
Detta program är webbaserat och uppbyggt för att kunna dela referenser med samarbetspartner i hela världen. Genom att skapa ett individuellt konto kan du även använda systemet utanför regionens IP. När du använder RefWorks hemifrån loggar du först in med gruppkod RWRegionHalland sedan dina personliga loginuppgifter.

ResearchGate
ResearchGate är en webbplats och sökmotor för forskare inom samtliga discipliner.

 ResearchWeb
Region Hallands forskningsadministrationssystem