Utbildning

Informationssökning i vårddatabaser

Kurserna riktar sig till dig som kan ha användning av kunskaper i att söka i vårddatabaser. Det kan vara i ditt arbete, till en undersökning eller ett forsknings- och utvecklingsprojekt.

Bibliotekets utbildningar

  • Informationssökning i medicinska och omvårdnadsinriktade databaser: SveMed, Medline, Amed, ClinicalKey, Global Health och PsychInfo
  • Databaserna Cochrane,  Best Practice, PEDro samt  OTseeker
  • Vad finns i ClinicalKey
  • Drop in & Learn
  • Refernshanteringssytem RefWorks
  • Visible Body

Biblioteket erbjuder även en serie korta föreläsningar som kan användas för att underlätta och kompetenshöja medarbetarnas informationskunskaper.

Föreläsningen ges på den egna arbetsplatsen, exempelvis på APT. Du

anmäler ditt intresse genom att mejla till biblioteket.

1. Håll dig uppdaterad
Vi berättar om hur du kan hålla koll på nyheter inom ditt ämnesområde. 
(via EDs, Browzine och ClinicalKey)
(30 minuter)

2. Hitta fulltextartiklar ur dina favorittidskrifter - enkelt och smidigt
Via bl.a. BrowZine (bibliotekts tidskriftsapp) och EDS når du tusentals tidskrifter i fulltext. De som inte finns tillgängliga kan du beställa. Vi demonstrerar.
(15 minuter)

3. Hitta bra söktermer i databaserna - en introduktion
Sökresultat är beroende av vilka sökord du använder. Vi visar hur du formulerar din sökning i våra databaser.
(20 minuter)

4. Sök evidensbaserat
Vi går igenom några EBM resurser och väljer gärna en för er aktuell sökfråga
(30 minuter)

5. Bli vän med våra e-böcker
En kort demonstration av hur man söker texter och bilder i medicinska referensverk online.
(15 minuter)

6. Hur kommer jag åt tidskrifter och databaser hemifrån?
(15 minuter)

7. Hur använder jag Visible Body? Anatomiskt databas i 3D

Vänd Dig till biblioteket för information.