Forskning och utveckling

Genom forskning utvecklas ny kunskap. Vi vill väcka intresse kring forskning och utveckling hos medarbetare i Region Halland. Vi erbjuder metodologisk support till forskningsintresserade medarbetare. Vi erbjuder också kurser i forskningsmetodik.


FoU Halland har som uppdrag att:

• handleda, granska och följa upp forsknings- och utvecklingsprojekt inom klinisk patientnära forskning och folkhälsovetenskaplig forskning samt bedriva folkhälsovetenskaplig forskning

• analysera och bättre ta tillvara och sprida epidemiologiska fakta

• stödja förbättrings- och utvecklingsarbete i hälso- och sjukvården utifrån evidensbaserad kunskap och metodik

• utveckla samverkan med andra forsknings- och utvecklingsaktörer regionalt och nationellt samt stimulera till gemensamma forskningsprojekt med extern finansiering