Stödfora

FoU Halland kan erbjuda alla medarbetare i Region Halland och privata vårdgivare med avtal metodologiskt stöd inom forskning och utveckling.
Stödfora är ett forum för dialog mellan medarbetare och FoU. Detta är ett informellt diskussionsmöte där medarbetare ges möjlighet att få råd i projektdesign och vetenskaplig metodik från FoU inom flertalet ämnen.
 
Det vi kan ge stöd med är bl.a.:
 • Undersökningsupplägg
 • Powerberäkningar
 • Urvalsförfarande
 • Uttag från Region Hallands slutenvårdsregister
 • Statistiska analyser (samt hjälp till självständigt arbete i statistikprogramvara).
 • Diskussionspart för de som har en idé/vill starta upp ett projekt
 • Litteratursökning
 • Design och val av analysmetod
 • Ansökan till etisk kommitté
 • Metodbeskrivning och diskussion om/i analysförfarandet
 • Tolkning av resultat
 • Vetenskaplig presentation i form av rapport, poster, etc.
 • Ansökan om forskningsmedel
 
För att boka tid fyll i vårt anmälningsformulär så kontaktar vi dig. Notera att du först måste skapa ett personkort i systemet för att kunna logga in och nå formuläret. För dig som behöver hjälp med litteratursökning hänvisar vi direkt till Medicinsk Information och Bibliotek.
 
Vid mötet träffar du handledare från FoU Halland. Vi inleder med att du muntligt presenterar ditt ärende och därefter följer diskussion. Mötet tar vanligtvis ca en timme.
 
Tid för stödforum erbjuds i Varberg på torsdagar kl 13-15 och i Halmstad på fredagar kl 13-15.
För mer information om vårt supportforum samt frågor gällande Researchweb kontakta:
Hanna Svensson
 
FoUs stödfora är öppet för alla anställda i Region Halland, samt för personer knutna till enheter som har avtal med Region Halland, eller till Högskolan i Halmstad.