Stödfora

För dig som har en idé till ett FoU-projekt, eller redan är igång, finns det inom FoU Halland möjlighet till stöd och support.
 
Det vi kan ge stöd med är bl.a.:
  • Diskussionspart för de som har en idé/vill starta upp ett projekt
  • Litteratursökning
  • Design och val av analysmetod
  • Ansökan till etisk kommitté
  • Metodbeskrivning och diskussion om/i analysförfarandet
  • Tolkning av resultat
  • Vetenskaplig presentation i form av rapport, poster, etc.
  • Diskussionspart utifrån refereekommentarer
  • Ansökan om forskningsmedel
 
För att boka tid fyll i vårt anmälningsformulär så kontaktar vi dig. Notera att du först måste skapa ett personkort i systemet för att kunna logga in och nå formuläret. För dig som behöver hjälp med litteratursökning hänvisar vi direkt till Medicinsk Information och Bibliotek.
 
Vid mötet träffar du 2-4 handledare från FoU Halland. Vi inleder med att du muntligt presenterar ditt ärende och därefter följer diskussion. Mötet tar vanligtvis ca en timme.
 
Tid för stödforum erbjuds i Varberg på tisdagar jämna veckor kl 13-15, och i Halmstad på fredagar ojämna veckor kl 13-15.
För mer information om vårt supportforum kontakta:
Stefan Lönn, Avdelningschef för forskning och utveckling
 
För frågor gällande Researchweb kontakta:
Hanna Svensson, Administrativ assistent
 
FoUs stödfora är öppet för alla anställda i Region Halland, samt för personer knutna till enheter som har avtal med Region Halland, eller till Högskolan i Halmstad.