GCP-utbildning

​I samarbete med Gothia Forum genomför FoU Halland en utbildning i Good Clinical Practice (GCP) den 6 april på Hallands sjukhus Varberg. Syftet med utbildningen är att ge deltagarna tillräckliga kunskaper om GCP för att praktiskt kunna genomföra en klinisk prövning.

Målgruppen är forskare och forskarstuderande samt personer som på olika sätt är eller ska bli involverade i kliniska prövningar.

Anmälan sker via Region Hallands interna utbildningskatalog.

Välkommen!