Projektmedel för forsknings- och utvecklingsprojekt

Möjlighet finns att söka medel från Vetenskapliga rådet, Södra sjukvårdsregionen samt från externa finansiärer. Det finns även möjlighet att söka medel för att forska på arbetstid . Se respektive sida till vänster för mer information.