Forsknings- och utvecklingsprojekt på arbetstid

Medarbetare i Region Halland med kreativa forsknings- och utvecklingsidéer ges möjlighet att under en begränsad tid arbeta med forsknings- och utvecklingsprojekt på arbetstid.

Syftet med stödet till forsknings- och utvecklingsprojekt på arbetstid är att täcka lönekostnader för den projektansvarig. Arbetstiden för den projektansvarige debiteras således inte kliniken/verksamheten.

Webbaserat ansökningssystem

Ansökan om projektmedel genomförs i ett webbaserat ansökningssystem - Researchweb

Personkort för både dig och dina medsökande måste registreras!
Observera att både sökande, handledare och eventuella medsökande behöver registrera ett personkort i ansökningssystemet innan ansökan kan påbörjas. Om du sedan tidigare har ett personkort i systemet kan du logga in och påbörja din ansökan.

Ny användare
Är du ny användare i ansökningssystemet behöver du börja med att skapa ett personkort. Under menyvalet "Hjälp och service" på startsidan hittar du utförlig information "För sökande" som tydligt beskriver hur du går tillväga.

Handläggningsrutin och villkor hittar du här.

Sista ansökningsdag för 2017 är den 6 februari.