Forskningsstöd i Region Halland från externa medel

Region Halland ges möjlighet att utlysa medel för forskningsstöd avsedda för medarbetare i Region Halland (anställd inom Region Halland eller privat vårdgivare med avtal) som bedriver forskning inom hälsa och sjukvård. Detta forskningsstöd finansieras av Sparbanksstiftelsen i Varberg. Huvudsyftet med stödet är att i första hand täcka lönekostnader för forskningsprojekt. Forskningsstödet sker via ett avtal mellan Sparbankstiftelsen i Varberg och Region Halland.

Sparbanksstiftelsen styrelse har 2016 avsatt en miljon kronor att fördela mellan de sökande.

Forskningsstödet är uppdelat i tre olika kategorier: predoktorander, doktorander och disputerande.

Webbaserat ansökningssystem

Ansökan om projektmedel genomförs i ett webbaserat ansökningssystem - Researchweb

Personkort för både dig och dina medsökande måste registreras!
Observera att både sökande, handledare och eventuella medsökande behöver registrera ett personkort i ansökningssystemet innan ansökan kan påbörjas. Om du sedan tidigare har ett personkort i systemet kan du logga in och påbörja din ansökan.

Ny användare
Är du ny användare i ansökningssystemet behöver du börja med att skapa ett personkort. Under menyvalet "Hjälp och service" på startsidan hittar du utförlig information "För sökande" som tydligt beskriver hur du går tillväga.

Handläggningsrutin och villkor hittar du här.

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag för 2016 har passerat.