Inledande forsknings- och utvecklingsprojekt på arbetstid

FoU Halland har under 2016 fått ta del av extra projektmedel bestående av återredovisade projektmedel till Vetenskapliga Rådet. Dessa medel kommer att användas för att uppmuntra och stödja nya forsknings- och utvecklingsprojekt.

Du som är i början av ditt forsknings- och utvecklingsarbete har därmed möjlighet att söka projektmedel för att arbeta med ditt projekt på arbetstid (20 %) under max 6 månader (20 % av arbetstiden motsvarar 1 arbetsdag i veckan eller 26 arbetsdagar under 6 månader baserat på en heltidstjänst, om den sökande har lägre tjänstgöringsgrad reduceras tiden för projektet i motsvarande grad). Projekttiden är avsedd att täcka lönekostnader där kliniken/verksamheten ersätts för arbetsbortfallet. Man kan dessutom söka medel för kostnader inom projektet (max 50 000 kr). Pengarna ska kunna börja användas den 1 juni som tidigast, och som senast innan den 31 december 2016.

Redovisning av projektet sker i ansökningssystemet. I redovisningen skall projektets resultat framgå liksom hur bidraget har använts. Detta sker efter den beviljade projektettidens slut. I de fall då projektet inte är avslutat under den avtalade tidsperioden sker en presentation av projektflödet.

Som basvillkor för att söka inledande forsknings- och utvecklingsprojekt på arbetstid gäller följande:

  • Sökande skall vara tillsvidareanställd inom Region Halland alternativt privat vårdgivare som har vårdavtal med Region Halland
  • Sökande skall ha tillgång till en disputerad handledare för projektet
  • Sökandes målsättning skall vara att publicera en första vetenskaplig artikel

Webbaserat ansökningssystem

Ansökan om projektmedel genomförs i ett webbaserat ansökningssystem - Researchweb

Personkort för både dig och dina medsökande måste registreras!
Observera att både sökande, handledare och eventuella medsökande behöver registrera ett personkort i ansökningssystemet innan ansökan kan påbörjas. Om du sedan tidigare har ett personkort i systemet kan du logga in och påbörja din ansökan.

Ny användare
Är du ny användare i ansökningssystemet behöver du börja med att skapa ett personkort. Under menyvalet "Hjälp och service" på startsidan hittar du utförlig information "För sökande" som tydligt beskriver hur du går tillväga.

Handläggningsrutin och villkor hittar du här.

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag för 2016 har passerat.