Region Hallands gemensamma anslag för FoU-projekt via Vetenskapliga rådet 2018

Forsknings- och utvecklingsarbetet ska vara ett stöd för utvecklingen av regionens verksamhet. Alla tillsvidareanställda inom Region Halland, eller privat vårdgivare som har vårdavtal med Region Halland, samt personal knutna till stiftelsen FoU-centrum Spenshult kan söka projektmedel för forsknings- och utvecklingsarbete.

Region Halland har år 2018 avsatt upp till 3,3 miljoner kronor för forskning och utveckling. Vetenskapliga Rådet (VR) lämnar förslag till Hälso- och sjukvårdsstyrelsen hur dessa projektmedel skall fördelas.

Villkor för att erhålla projektmedel från Vetenskapliga Rådet

Som basvillkor för att erhålla projektmedel gäller följande:

  • vara tillsvidareanställd inom Region Halland alternativt privat vårdgivare, som har vårdavtal med Region Halland, samt personal knutna till stiftelsen FoU-centrum Spenshult
  • ha tillgång till disputerad handledare för projektet
  • kontrasignering av berörd verksamhetschef/motsvarande endast en ansökan per huvudsökande

Webbaserat ansökningssystem

Ansökan om projektmedel genomförs i ett webbaserat ansökningssystem.

Personkort för både dig och dina medsökande måste registreras!
Observera att både sökande, handledare och eventuella medsökande behöver registrera ett personkort i ansökningssystemet innan ansökan kan påbörjas. Om du sedan tidigare har ett personkort i systemet kan du logga in och påbörja din ansökan.

Ny användare
Är du ny användare i ansökningssystemet behöver du börja med att skapa ett personkort. Under menyvalet "Hjälp och service" på startsidan hittar du utförlig information "För sökande" som tydligt beskriver hur du går tillväga.

Anvisningar för registrering och ansökan i det webbaserade ansökningssystemet finner du här.

Sista ansökningsdag

Ansökan skall vara slutförd och registrerad senast 2017-09-18 kl 24.00 då ansökningssystemet stängs.

För att din ansökan ska vara godkänd och gå vidare till bedömning måste underskriftsblanketten med samtliga underskrifter (sökande, eventuella medsökande, verksamhetschef/motsvarande och handledare) vara Vetenskapliga rådet tillhanda senast tre dagar efter ansökningstidens utgång, d v s senast 2017-09-21.