Södra sjukvårdsregionens projektanslag till forsknings- och utvecklingsprojekt

UFo-medel - Södra sjukvårdsregionens gemensamma anslag för utvecklings- och forskningsarbete inom hälso- och sjukvårdsområdet

Utvecklings- och forskningsanslag som administreras av Södra Regionvårdsnämndens kansli. De av Södra Regionvårdsnämnden avsatta medlen ska användas för att stimulera till utvecklings- och forskningsarbete. Ansökningarna kan ha forskningsinriktning, dvs ny kunskap eftersöks och där det ställs erforderliga krav på vetenskaplighet. Ansökningarna kan också vara av utvecklingskaraktär där nytt kunnande utifrån känd kunskap eftersöks med kvalitets- och dokumentationskrav. Alla ansökningar ska dock ha en vetenskaplig grund.

Behöriga att söka är anställda inom:

  • Landstinget Blekinge
  • Region Halland (omfattar hela Halland)
  • Landstinget Kronoberg
  • Region Skåne
  • Privata vårdgivare med vårdavtal/motsvarande med något av landstingen/regionerna i Södra sjukvårdsregionen.
Ledigkungörelse UFo-medel
Södra Regionvårdsnämnden ledigkungör ”Södra sjukvårdsregionens gemensamma anslag för utvecklings- och forskningsarbete, UFo-anslag, inom hälso- och sjukvårdsområdet år 2018”.
Från och med onsdag 2017-08-16 är det möjligt att söka dessa medel.

Länk till ledigkungörelsen (PDF-dokument, 108 kB)
 
Länk till ansökningsformuläret
 

Sista ansökningsdag är 2017-09-13. 

 

Regionalt forskningsstöd för år 2018 avseende doktorandanslag

Liksom tidigare år kommer Region Skåne, på uppdrag av Södra sjukvårdsregionen att fördela doktorandanslag för år 2018. Anslaget avser stödja doktorandens avhandlingsarbete inom området klinisk patientnära forskning, med syfte att leda fram till disputation.

Behörig att söka är anställd som är kliniskt aktiv inom:

  • Landstinget Blekinge
  • Region Halland (södra Halland, dvs Halmstad, Laholm och Hylte)
  • Region Kronoberg
  • Region Skåne
  • Privata vårdenheter/vårdgivare med avtal med ersättning från landstingen ovan.

Den behöriga sökanden ska vara registrerad doktorand vid universitet/högskola och bör ha genomfört halvtidskontroll i sitt avhandlingsarbete.

Länk till ledigkungörelsen (PDF-dokument, 159 kB)

Länk till ansökningssystemet

Sista ansökningsdag är 2017-06-07 kl 24.00.

 

Regionalt forskningsstöd år 2017 - "Vård av särskilt vårdkrävande psykiskt sjuka"

Region Kronoberg har utlyst ett regionalt forskningsstöd år 2017 inom området "Vård av särskilt vårdkrävande psykiskt sjuka". För 2017 finns 1 710 000 kr avsatt för forskningsprojekt eller utvecklingsprojekt med tydlig forskningsansats. Anslaget vänder sig i första hand till region/landstingspersonal som arbetar med patienter som vårdas under tvångsvård, LRV och LPT, i den södra sjukvårdsregionen.