Rapport - Avtryck 2017

I Region Halland finns många medarbetare som genom sina forsknings- och utvecklingsprojekt utvecklar ny kunskap – en förutsättning för att kunna ge en hälso- och sjukvård av hög kvalitet. Det handlar om patientnära forskning, omvårdnadsforskning samt hälso- och sjukvårdsforskning, med resultat som ger direkt nytta i verksamheterna.

I sammanställningen Avtryck – På upptäcksfärd bland forsknings- och utvecklingsprojekt i Region Halland 2017 presenteras doktorsavhandlingar, flera exempel på pågående forskning, artikelreferat och en vetenskaplig publikationslista.