Rapport - Forskning inom medicin, odontologi & hälsa

Denna rapport ska bidra till att synliggöra resultat av forskning som sker inom Region Halland.  

 

Famsidan på Forskningsåret 2015 med bilder på medverkande forskare

All den forskning som bedrivs av medarbetare i Region Halland förtjänar uppmärksamhet. Denna rapport, som är den sjätte i serien ’Forskning inom medicin, odontologi & hälsa’, lyfter fram resultat av forskningen i Region Halland. Rapporten innehåller bland annat beskrivningar av nya doktorsavhandlingar, referat av några publicerade artiklar och intervjuer med några av forskarna inom Region Halland. Dessutom redovisar rapporten ett årsbokslut, där publicerad forskning sammanställts i siffror.
Vi hoppas att denna rapport ska bidra till att synliggöra resultat av halländsk forskning.

Klicka här för att läsa rapporten digitalt.

För mer information kontakta:

Stefan Lönn
Avdelningschef
Forskning och utveckling
Region Halland
e-post: Stefan.Lonn@regionhalland.se