Analysförteckning

Gemensam analysförteckning för Klinisk mikrobiologi, Klinisk kemi samt Klinisk patologi Halland.

Sök på bokstav:

Alla analyser
System Analysnamn Lab
Abscessinnehåll, odling MIB
Csv- Absorptionskurva KEM (Hstd, Vbg)
S- ACE (S-Angiotensinkonverterande enzym) EXTERN Hbg Kem
S- Aceton KEM (Hstd, Vbg)
S- Acetylkolinreceptorantikroppar EXTERN SU Mikro
P- ACTH KEM (Hstd)
S- Acylkarnitiner (Karnitin) EXTERN SU Kem
S- Adalimumab och antikroppar mot adalimumab EXTERN KS Kem alt SU Mikro
F- Adenovirus, se Rotavirus antigen i faeces
fP- ADH, se fP-Vasopressin (ADH) (Antidiuretiskt hormon)
P- Adrenalin, se P-Katekolaminer, fria
tU- Adrenalin, se tU-Katekolaminer, fria
S- AFP (alfa-Fetoprotein) KEM (Hstd)
U- ALA, se U-Aminolevulinat (ALA)
P- ALAT (Alaninaminotransferas) KEM (Hstd, Vbg)
Csv- Albumin KEM (Hstd, Vbg)
U- Albumin KEM (Hstd, Vbg)
P- Albumin KEM (Hstd, Vbg)
Diverse- Albumin KEM (Hstd, Vbg)
U- Albumin (testremsa), se U-Testremsa
U- Albumin/Krea-kvot, morgonprov KEM (Hstd, Vbg)
U- Albumin/Krea-kvot, stickprov KEM (Hstd, Vbg)
P- Aldosteron VAS EXTERN UMAS Kem
tU- Aldosteron EXTERN KS Kem
Aldosteron/Renin kvot, se P-Aldosteron
Lkc- Alkaliskt fosfatas, se Lkc-ALP (Alkalisk fosfatas) (Alkalisk fosfatasaktivitet i granulocyter)
Diverse- ALP KEM (Hstd, Vbg)
Lkc- ALP (Alkalisk fosfatas) (Alkalisk fosfatasaktivitet i granulocyter) EXTERN SU Kem
P- ALP (Alkaliska fosfataser) KEM (Hstd, Vbg)
S- ALP, isoenzymer EXTERN SU Kem
S- Alprazolam, se S-Bensodiazepiner
Csv- Alzheimermarkörer (Tau, β-Amyloid, Fosfo-tau) (Demensmarkörer) EXTERN SU Möln
S- AMA SMA MIB
U- Amfetamin KEM (Vbg)
U- Aminolevulinat (ALA) EXTERN KS Kem
P- Aminosyror EXTERN UMAS Kem alt. SU Kem
U- Aminosyror EXTERN UMAS Kem alt. SU Kem
S- Amitriptylin EXTERN SU Kem
P- Ammonium KEM (Hstd)
P- Amylas pankreas, se P-Pankreasamylas
S- Amylas, isoenzym (makro/saliv) EXTERN UMAS Kem
S- ANA screen (Antinukleära antikroppar) MIB
U- Anabola androgena steroider EXTERN HS Kem
Anaplasma IgG EXTERN SU Mikro
S- ANCA MIB
S- Androstendion KEM (Hstd)
S- Angiotensinkonverterande enzym, se S-ACE (S-Angiotensinkonverterande enzym)
S- Anti endomysium, IgA, se S-EmA (Anti endomysium, IgA)
P- Anti faktor Xa KEM (Hstd)
S- anti-CCP, se S-CCP (cyklisk citrullinerad peptid ak)
fP- Antidiuretiskt hormon, se fP-Vasopressin (ADH) (Antidiuretiskt hormon)
S- anti-HBc, se S-Hepatit B
S- anti-HBs (immunitet), se S-Hepatit B
P- Antikroppsscreening BLC (Hstd)
S- Anti-Mülleriskt hormon (AMH) EXTERN UMAS Kem alt. SU Kem
S- Anti-nukleära antikroppar, se S-ANA screen (Antinukleära antikroppar)
P- Antitrombin KEM (Hstd)
S- Antitrypsin (alfa1-Antitrypsin) KEM (Hstd)
APC-resistens, se DNA Faktor V (FV) genotyp, DNA FaktorV (FV) c.1691G>A
P- Apixaban KEM (Hstd)
P- Apo A1, Apolipoprotein A1 KEM (Hstd, Vbg)
P- Apo B, Apolipoprotein B KEM (Hstd, Vbg)
Apolipoprotein E, se DNA Apolipo-protein E (ApoE) genotyp
P- APT-tid (Aktiverad partiell tromboplastintid) KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
U- Arabinitolkvot EXTERN USiL Mikro
Arcanobakterier, se Svalgodling
P- ASAT (Aspartataminotransferas) KEM (Hstd, Vbg)
Ascites CYT
Ascites, CAPD, pleura, punktat, odling MIB
S- Aspergillus galaktomannan Antigen EXTERN USiL Imm
S- AST VAS EXTERN USiL Immunologi
Avliden Obduktion och bårhus Halmstad
Avliden-omhändertagande, handläggning vid obduktion och rättsmedicinsk undersökning Obduktion och bårhus Halmstad
B- Azatioprin
S- B12, se S-Kobalamin (Vitamin B12)
Bakteriespecifik PCR/16S rRNA gen detektion EXTERN SU Mikro
BAL, se Nedre luftvägar, odling
U- Barbiturater KEM (Vbg)
P- BAS-test (Blodgrupps, Antikropps-Screening) BLC (Hstd, Vbg)
B- Basöverskott (BE) KEM (Hstd, Vbg)
B- BCR-ABL1 t(9,22) EXTERN SU KEM alt USiL Gen
B- BE, se B-Basöverskott (BE)
Benbit, se Vävnadsbit, odling
Benmärg, crista el. märgkula PAT
U- Bensodiazepiner KEM (Vbg)
S- Bensodiazepiner EXTERN USiL Kem
Bensår, se Sårsekret odling
Bett, se Sårsekret odling
Bihålesekret, se Sinussekret odling
S- Bikarbonat, aktuellt KEM (Hstd, Vbg)
B- Bikarbonat, standard KEM (Hstd, Vbg)
P- Bilirubin, konjugerat KEM (Hstd, Vbg)
P- Bilirubin, total KEM (Hstd, Vbg)
Diverse- Bilirubin,total KEM (Hstd, Vbg)
Biopsi, se Vävnadsbit, odling
Biopsier i allmänhet PAT
P- BK(S)-test/MG-test BLC (Hstd, Vbg)
P- BK-virus, DNA kvantifiering (Polyoma-virus) EXTERN USiL Mikro
Blod, odling MIB
aB- Blodgas (Syrabasstatus) KEM (Hstd, Vbg)
vB- Blodgas (Syrabasstatus) KEM (Hstd, Vbg)
kB- Blodgas (Syrabasstatus) KEM (Hstd, Vbg)
aB- Blodgas Kungsbacka (Syrabasstatus) KEM (Kba)
vB- Blodgas Kungsbacka (Syrabasstatus) KEM (Kba)
P- Blodgruppering BLC (Hstd)
P- Blodgruppering, akut BLC (Hstd, Vbg)
B- Bly EXTERN USiL Yrkes
Blåssköljvätska CYT
P- Blödningsutredning EXTERN UMAS Kem alt. SU Kem
Bordetella pertussis/parapertussis PCR MIB
S- Borrelia / Neuroborrelia MIB
Borstprov CYT
Borstprov, se Nedre luftvägar, odling
Bronkoalveolärt lavage, se Nedre luftvägar, odling
Bronksköljvätska, se Nedre luftvägar, odling
Bronksköljvätska CYT
Bröstmjölk, odling MIB
Bröstpreparat Patologen PAT
Bukfettsbiopsi för amyloidtypning
Buksköljvätska CYT
U- Buprenorfin EXTERN UMAS Kem
C1-Inhibitor EXTERN USiL Imm
C1q EXTERN USiL Imm
C2 EXTERN USiL Imm
S- C3 (Komplementfaktor 3) KEM (Hstd)
C3d EXTERN USiL Imm
S- C4 (Komplementfaktor 4) KEM (Hstd)
P- CA 15-3 (Cancerantigen 15-3) EXTERN USiL Kem
P- CA 19-9 (Cancerassocierat Antigen 19-9) EXTERN SU Kem alt. USiL Kem
S- CA125 KEM (Hstd)
P- Calcium KEM (Hstd, Vbg)
Pt(U)- Calcium KEM (Hstd, Vbg)
Diverse- Calcium KEM (Hstd, Vbg)
U- Calcium/Kreatinin-kvot KEM (Hstd, Vbg)
S- Calciumjon (Joniserat Calcium) KEM (Hstd, Vbg)
Calicivirus PCR MIB och KEM
F- Calprotektin KEM (Hstd)
Campylobacter, se Faeces, diarré inhemsk resp utlands smitta
S- Campylobacter serologi EXTERN USiL Imm
U- Cannabinoider KEM (Vbg)
CAPD-vätska, se Ascites, CAPD, pleura, punktat, odling
S- CCP (cyklisk citrullinerad peptid ak) MIB
S- CDT, disialo (Carbohydrate Deficient Transferrin) KEM (Hstd)
S- CEA KEM (Hstd)
Celiaki, se S-Transglutaminas antikroppar
Diverse- Celler KEM (Hstd, Vbg)
Benm- Celler PAT
B- Celler KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
Csv- Celler KEM (Hstd, Kba,Vbg)
Ledv- Celler KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
SemP- Celler, fertilitet KEM (Vbg)
Bm- Celler, morfologi (Crista-celler) EXTERN SU Kem
SemP- Celler, vasektomi KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
S- Ceruloplasmin KEM (Hstd)
Cervix, se GBS odling
Cervix, se Chlamydia trachomatis
Cervix, se Gonokocker, odling
Cervix och corpus skrap PAT
Cervix odling MIB
Cervixkon PAT
Chlamydia trachomatis MIB
Chlamydophila pneumoniae PCR, se Mycoplasma, Chlamydophila pneumoniae PCR
S- Chlamydophilia pneumoniae serologi IgM, IgG (TWAR) EXTERN USiL Mikro
S/P- Chromogranin A, se S-Kromogranin A
B- Ciklosporin (Cyklosporin) KEM (Hstd)
S- Citalopram EXTERN USiL Kem
Citrullinerad cyklisk peptid antikroppar, se S-CCP (cyklisk citrullinerad peptid ak)
P- CK (Kreatinkinas) KEM (Hstd, Vbg)
F- Clostridium difficile PCR MIB
CMV antikroppspåvisning, se EBV + CMV antikroppspåvisning
P- CMV DNA-påvisning, se Cytomegalovirus DNA-påvisning (CMV)
Hb(B)- COHb (Kolmonoxidhemoglobin) KEM (Hstd, Vbg)
S- Copeptin-proAVP EXTERN SU Kem
S- C-peptid KEM (Hstd)
Cristabiopsi EXTERN SU Pat/Gen
P- CRP (C-reaktivt protein) KEM (Hstd, Vbg)
P- CRP, manuell (C-reaktivt protein) KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
Cryptosporidium parvum/hominis, se Faeces, diarré inhemsk resp utlands smitta
CVK odling, se Kateterspets odling
B- Cyklosporin, se B-Ciklosporin (Cyklosporin)
S- Cystatin C KEM (Hstd)
Cystor, se Faeces, mask och maskägg
Cystvätskor CYT
Csv- Cytologi EXTERN SU Möln
Cytologipreparat i allmänhet PAT
Cytomegalovirus (CMV) antikroppspåvisning, se EBV + CMV antikroppspåvisning
Cytomegalovirus DNA-påvisning (CMV) EXTERN USiL MIKRO alt SU MIKRO
P- Dabigatran KEM (Hstd)
S- DAO, se S-Diaminoxidas (DAO)
B- DAT (Direkt AntiglobulinTest) BLC (Hstd, Vbg)
P- D-dimer KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
Csv- Demensmarkörer, se Csv-Alzheimermarkörer (Tau, β-Amyloid, Fosfo-tau) (Demensmarkörer)
s-11- Deoxikortisol EXTERN UMAS Kem
Dermatofyt, se Svamp i nagel, hud, hår etc.
Pt- Desmopressintest, se Pt-Vasopressinbelastning (Minirintest) (Desmopressintest)
S- DHEAS KEM (Vbg)
S- Diaminoxidas (DAO) EXTERN SU Mikro
S- Diazepam, se S-Bensodiazepiner
Dientamoeba fragilis, se Faeces, Dientamoeba fragilis
B- Diff (Diffrentialräkning av Leukocyter), se B-Celler
Differential time to positivity - DTTP, se DTTP- Differential time to positivity
S- Digoxin KEM (Hstd, Vbg)
S-1,25- Dihydroxyvitamin D, se S-1,25(OH)-Vitamin D, S-1,25 Dihydroxyvitamin D, S-Kalcitriol
S- Disopyramid EXTERN Klinisk kemi NÄL
DNA Apolipo-protein E (ApoE) genotyp KEM (Hstd)
DNA Faktor II (FII) genotyp, DNAFaktorII (FII) g.20210 G>A KEM (Hstd)
DNA Faktor V (FV) genotyp, DNA FaktorV (FV) c.1691G>A KEM (Hstd)
DNA Fetal RhD (Fetal RHD-screen) EXTERN USiL Blgr.gen
DNA Flödescytometrisk DNA-analys PAT
DNA Hemokromatos (HFE) genotyp, DNA Hemokromatos (HFE) c.845G>A, DNA Hemokromatos (HFE) c.193A>T, DNA Hemokromatos (HFE) c.187C>G KEM (Hstd)
B- DNA HLA DQ genotyp, riskmarkör för Celiaki EXTERN UMAS Kem
DNA HLA-B27 typning KEM (Hstd)
DNA JAK2 mutation V617F, kvalitativ KEM (Hstd)
DNA Laktosin-tolerans (LTC) genotyp, DNA Laktosintolerans (LTC) g.-13910C>T KEM (Hstd)
B- DNA MTHFR genotyp 7900 HT EXTERN UMAS Kem
DNA Mutationsanalys av EGFR-genen PAT
DNA Mutationsanalys BRAF-genen PAT
DNA Mutationsanalys med NGS (Next generation Sequencing) PAT
DNA Mutationsanalys RAS (KRAS-genen och NRAS-genen) PAT
DNA TPMT genotyp (Tiopurin metyltransferas) KEM (Hstd)
S- DNas B antikroppar EXTERN USiL Imm
tU- Dopamin, se tU-Katekolaminer, fria
S- Downs screening (Trippel-test) (Kvadrupeltest) EXTERN KS Kem
S- ds DNA, se S-ANA screen (Antinukleära antikroppar)
DTTP- Differential time to positivity MIB
Duodenalbiopsier orientering PAT
EBV + CMV antikroppspåvisning MIB
EHEC, se Faeces, diarré inhemsk resp utlands smitta
Ehrlichios, se Anaplasma IgG
F- Elastas EXTERN SU Mikro
S- EmA (Anti endomysium, IgA) EXTERN USiL Imm
s- ENA, se S-ANA screen (Antinukleära antikroppar)
Endokrina organ PAT
Endometrieutstryk CYT
Endotoxin MIB
Entamoeba histolytica, se Faeces, diarré inhemsk resp utlands smitta
B- EPK, se B-Erytrocyter (EPK)
S- EPO, se S-Erytropoetin (EPO)
Epstein-Barr (EBV) virus, DNA-kvantifiering EXTERN USiL MIKRO alt SU MIKRO
Epstein-Barr virus (EBV) antikroppspåvisning, se EBV + CMV antikroppspåvisning
B- Erytrocyter (EPK) KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
U- Erytrocyter (testremsa), se U-Testremsa
S- Erytropoetin (EPO) KEM (Hstd)
ESBL, se MRGN
S- Etanol KEM (Hstd, Vbg)
S- Etosuximid EXTERN KS Kem
S- Etylenglykol EXTERN USiL Kem alt SU Östra Kem
B- Everolimus EXTERN USiL Kem
B- EVF (Erytrocyter volymfraktion) KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
Faderskapsundersökning EXTERN USLi Rättsgen
Faeces hälsokontroll MIB
Faeces, diarré inhemsk resp utlands smitta MIB
Faeces, Dientamoeba fragilis MIB
Faeces, mask och maskägg MIB
Faktor II genotyp, se DNA Faktor II (FII) genotyp, DNAFaktorII (FII) g.20210 G>A
Faktor V genotyp, se DNA Faktor V (FV) genotyp, DNA FaktorV (FV) c.1691G>A
S- Fenobarbital KEM (Hstd)
U- Fentanyl EXTERN KS Kem
S- Fenytoin KEM (Hstd)
P- Ferritin KEM (Hstd, Vbg)
Eja- Fertilitet, se SemP-Celler, fertilitet
Fetal RHD-screen, se DNA Fetal RhD (Fetal RHD-screen)
B- Fetomaternell blödning (HbF) EXTERN UMAS Kem
P- Fettsyror, fria EXTERN SU Kem
P- Fibrinogen KEM (Hstd, Vbg)
Finnålspunktion CYT
Finnålspunktion med lymfomfrågeställning CYT
B- FK-506, se B-Takrolimus (Prograf/FK-506)
S- Flekainid EXTERN USiL Kem
S- Flunitrazepam, se S-Bensodiazepiner
S- Folat KEM (Hstd, Vbg)
S- Follitropin, se S-FSH (Follitropin)
P- Fosfat KEM (Hstd, Vbg)
Diverse- Fosfat KEM (Hstd, Vbg)
B- Fosfatidyletanol, se B-PEth 16:0 / 18:1 (Fosfatidyletanol)
S- Fria lätta Ig-kedjor (Kappa, fritt) (Lambda, fritt) EXTERN UMAS Kem
Fryssnitt/ofixerat vävnadsmaterial Patologen PAT
S- FSH (Follitropin) KEM (Vbg)
Fusobacterium necrophorum PCR MIB
P- Förenlighetsprövning BLC (Hstd, Vbg)
Erc(B)- G-6-PD, se Erc(B)-Glukos-6-fosfatdehydrogenas (G-6-PD)
S- GAD antikropp (GAD-AK) VAS EXTERN UMAS Kem
S- GAD-AK, se S-GAD antikropp (GAD-AK)
S- Galaktomannan, se S-Aspergillus galaktomannan Antigen
Gallblåsa och gallvägar PAT
fS- Gallsyror EXTERN UMAS Kem
fS- Gastrin EXTERN SU Kem
S- GBM antikroppar (Glomerulärt basalmembran), se S-ANCA
GBS odling MIB
GBS odling urin, se Urin odling
Genitalia, se Cervix odling
P- Gentamicin KEM (Hstd, Vbg)
Pt- GFR (Cystatin C) norm KEM (Hstd)
Pt- GFR (Iohexol) norm (Iohexolclearance) KEM (Hstd)
Pt- GFR (Kreatinin) norm KEM (Hstd, Vbg)
S-­ GH (Somatotropin) VAS EXTERN UMAS Kem
U- GHB (4-Hydroxy-smörsyra) KEM (Vbg)
Giardia intestinalis, se Faeces, diarré inhemsk resp utlands smitta
P- Glukagon EXTERN UMAS Kem
S-(1,3)-β-D- Glukan EXTERN SU Mikro
Diverse- Glukos KEM (Hstd, Vbg)
Csv- Glukos KEM (Hstd, Vbg)
Ledv- Glukos KEM (Hstd, Vbg)
P- Glukos KEM (Hstd, Vbg)
U- Glukos (testremsa), se U-Testremsa
Erc(B)- Glukos-6-fosfatdehydrogenas (G-6-PD) EXTERN SU Kem
Pt- Glukostoleranstest (OGTT) KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
Gonokocker, odling MIB
P- GT (Glutamyltransferas) KEM (Hstd, Vbg)
P- Haptoglobin KEM (Hstd, Vbg)
F- Hb KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
Diverse- Hb KEM (Hstd, Vbg)
U- Hb (testremsa), se U-Testremsa
B- Hb, Hemoglobin KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
Hb (B) - HbA1c KEM (Hstd, Vbg)
B- HbF, se B-Fetomaternell blödning (HbF)
Ery- Hb-fraktionering, se Ery-Hemoglobinopatiutredning (Hemoglobin-fraktionering) (Hb-fraktionering)
S- HBsAg, se S-Hepatit B
U- hCG (Koriongronadotropin) KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
S- hCG + betakedja (Koriongonadotropin) KEM (Hstd, Vbg)
S- hCG fri betakedja EXTERN UMAS Kem
P- HDL-Kolesterol KEM (Hstd, Vbg)
S- HE4 KEM (Hstd)
Helicobacter pylori antigen MIB
S- Helicobacter pylori, serologi MIB
B- Hematokrit, se B-EVF (Erytrocyter volymfraktion)
B- Hemoglobin fetalt, se B-Fetomaternell blödning (HbF)
Erc- Hemoglobin-fraktionering, se Ery-Hemoglobinopatiutredning (Hemoglobin-fraktionering) (Hb-fraktionering)
Ery- Hemoglobinopatiutredning (Hemoglobin-fraktionering) (Hb-fraktionering) EXTERN UMAS Kem
Hemokromatos, se DNA Hemokromatos (HFE) genotyp, DNA Hemokromatos (HFE) c.845G>A, DNA Hemokromatos (HFE) c.193A>T, DNA Hemokromatos (HFE) c.187C>G
S- Hepatit A MIB
S- Hepatit B MIB
B- Hepatit B DNA-påvisning (PCR) kvantitativ VAS EXTERN USiL Mikro
S- Hepatit C MIB
B- Hepatit C RNA-påvisning (PCR) kvantitativ VAS EXTERN USiL Mikro
S- Hepatit E MIB
Herpes simplex virus, PCR MIB
S- Herpes simplex virus, serologi EXTERN USiL Mikro
Herpes zoster virus PCR, se Varicella zoster virus, PCR
tU-5- HIA (5-Hydroxiindolacetat) VAS EXTERN UMAS Kem
Histopatologiska preparat i allmänhet PAT
P- HIV 1 RNA-påvisning (PCR) kvantitativ VAS EXTERN USiL Mikro
S- HIV, Humant immunbristvirus MIB
B- HLA DQ genotyp, se B-DNA HLA DQ genotyp, riskmarkör för Celiaki
B- HLA-A, B, Cw, DR, DQ, DP (Vävnadstypning) EXTERN USIL Transfusionsmedicin
B- HLA-A,B,Cw, DR,DQ (Vävnadstypning) EXTERN SU Blodc
HLA-B27 typning, se DNA HLA-B27 typning
tU- HMM, se tU-VMA/Krea (HMM/4-Hydroxy-3-metoxymandelat)
P- Homocystein KEM (Hstd)
S- HTLV, Humant T-lymfotropt virus MIB
Hud PAT
Hud, se Svamp i nagel, hud, hår etc.
S- Humant immunbristvirus, se S-HIV, Humant immunbristvirus
Humant T-lymfotropt virus, se S-HTLV, Humant T-lymfotropt virus
tU-5- Hydroxi-indolacetat, se tU-5-HIA (5-Hydroxiindolacetat)
S-17- Hydroxiprogesteron VAS EXTERN UMAS Kem
U-4- Hydroxysmörsyra, se U-GHB (4-Hydroxy-smörsyra)
S-25- Hydroxyvitamin D, se S-25(OH)-Vitamin D, S-25-Hydroxyvitamin D, S-Kalcidiol
P- IA2-antikroppar, se S-Ö-cell (IA2)-ak (IA2-antikroppar)
S- ICA-Ö-cellantikroppar, se S-Ö-cell (ICA)-ak (ICA-Ö-cellantikroppar)
Csv- IEF, se Csv/S-Isoelektrisk fokusering, Malmö (IEF/ Proteinprofil)
Csv- IEF, se Csv-Isoelektrisk fokusering, SU (IEF/ Proteinprofil)
S- IgA KEM (Hstd)
S- IgA lågkoncentration + Anti -IgA EXTERN KS Kem
S- IgE antikroppar, allergena komponenter KEM (Hstd)
S- IgE antikroppar, allergenmixar KEM (Hstd)
S- IgE antikroppar, allergenspecifika KEM (Hstd)
S- IgE antikroppar, inhalationsallergenmix (Phadiatop) KEM (Hstd)
S- IgE total KEM (Hstd)
S- IGF 1 KEM (Hstd)
S- IGF 1/IGFBP 3 Tillväxtdiagram KEM (Hstd)
S- IGFBP 3 KEM (Hstd)
S- IgG KEM (Hstd)
U- IgG KEM (Hstd)
S- IgG, subklasser KEM (Hstd)
S- IgM KEM (Hstd)
IGRA tuberkulostest, se Quantiferon
B- IL28B EXTERN SU Mikro
P- IL-6 (Interleukin 6) KEM (Hstd, Vbg)
P- Immuniseringsundersökning, se P-Antikroppsscreening
Csv- Immunofenotypning PAT
Diverse- Immunofenotypning PAT
B- Immunofenotypning CD19/CD20 (Mabthera) PAT
B- Immunofenotypning: Lymfom, Leukemi PAT
Benm- Immunofenotypning: Lymfom, Leukemi PAT
B- Immunofenotypning: T-, B- och NK-celler PAT
B- Imurel KEM (Hstd)
S- Infliximab och Antikroppar mot infliximab (ATI) EXTERN KS Kem
Influensa och RS-virus PCR MIB och KEM
S- Inhibin B EXTERN UMAS Kem
Insticksställe odling, se Kateterspets odling
S- Insulin KEM (Hstd)
S- Insulinantikroppar EXTERN UMAS Kem
Interferensutredning, se S-Tyreoidea Interferens-utredning
Pt- Iohexolclearance, se Pt-GFR (Iohexol) norm (Iohexolclearance)
P- IP-10 EXTERN SU Mikro
B- IPF (Immature Platelet Fraction) (Reticulerade trombocyter) KEM (Hstd, Vbg)
Csv/S- Isoelektrisk fokusering, Malmö (IEF/ Proteinprofil) EXTERN UMAS Kem
Csv- Isoelektrisk fokusering, SU (IEF/ Proteinprofil) EXTERN SU Möln
S- Isopropanol KEM (Hstd, Vbg)
JAK2 mutation, se DNA JAK2 mutation V617F, kvalitativ
P- Järn KEM (Hstd, Vbg)
P- Järnmättnad KEM (Hstd, Vbg)
Jästsvamp odling, se Svamp, jästodling
S- Kalcidiol, se S-25(OH)-Vitamin D, S-25-Hydroxyvitamin D, S-Kalcidiol
S- Kalcitonin EXTERN UMAS Kem
S- Kalcitriol, se S-1,25(OH)-Vitamin D, S-1,25 Dihydroxyvitamin D, S-Kalcitriol
P- Kalium KEM (Hstd, Vbg)
U- Kalium KEM (Hstd, Vbg)
Diverse- Kalium KEM (Hstd, Vbg)
S- Kappa, fria, se S-Fria lätta Ig-kedjor (Kappa, fritt) (Lambda, fritt)
U- Kappakedja (Ig)- KEM (Hstd)
S- Karbamazepin KEM (Hstd)
P- Kardiolipinantikroppar, IgG EXTERN UMAS Kem
S- Karnitin, se S-Acylkarnitiner (Karnitin)
tU- Katekolaminer metoxylerade VAS EXTERN USiL Kem
P- Katekolaminer metoxylerade (Metoxikatekolaminer) (Metanefriner) EXTERN SU Kem
P- Katekolaminer, fria VAS EXTERN UMAS Kem
tU- Katekolaminer, fria VAS EXTERN UMAS Kem
Kateterrelaterad infektion, se DTTP- Differential time to positivity
Kateterspets odling MIB
Kikhosta, se Bordetella pertussis/parapertussis PCR
S- Klomipramin EXTERN USiL Kem
S- Klonazepam, se S-Bensodiazepiner
Diverse- Klorid KEM (Hstd, Vbg)
P- Klorid KEM (Hstd, Vbg)
S- Klozapin VAS EXTERN USiL Kem
S- Kobalamin (Vitamin B12) KEM (Hstd, Vbg)
U- Kokain KEM (Vbg)
P- Kolesterol KEM (Hstd, Vbg)
Diverse- Kolesterol KEM (Hstd, Vbg)
S- Kolinesteras EXTERN UMAS Kem
Hb(B) Kolmonoxidhemoglobin, se Hb(B)-COHb (Kolmonoxidhemoglobin)
S- Komplementfaktor KEM (Hstd)
U- Konkrement, se U-Stenanalys (U-Konkrement)
S- Koppar EXTERN SU Kem
tU- Koppar EXTERN SU Kem
S- Koriongonadotropin + betakedja, se S-hCG + betakedja (Koriongonadotropin)
U- Koriongonadotropin kval, se U-hCG (Koriongronadotropin)
P- Korstest, se P-BK(S)-test/MG-test
S- Kortisol KEM (Hstd)
U- Kortisol KEM (Hstd)
Saliv- Kortisol EXTERN SU Kem
Diverse- Kreatinin KEM (Hstd, Vbg)
P- Kreatinin KEM (Hstd, Vbg)
U- Kreatinin KEM (Hstd, Vbg)
P- Kreatinin Kungsbacka KEM (Kba)
P- Kreatinkinas, se P-CK (Kreatinkinas)
Ledv- Kristaller KEM (Hstd)
S- Kromogranin A VAS EXTERN UMAS Kem alt SU Kem
B- Kromosomanalys EXTERN USiL Gen alt. SU Gen
S- Kryoglobulin KEM (Hstd)
S- KUB-test (βhCG, fritt + PAPP-A) EXTERN UMAS Kem
B- Kvicksilver (Hg) EXTERN USiL Yrkes
Diverse- Laktat KEM (Hstd)
Csv- Laktat KEM (Hstd, Vbg)
Ledv- Laktat KEM (Hstd)
P- Laktat KEM (Hstd, Vbg)
aP- Laktat KEM (Hstd, Vbg)
Laktosintolerans genotyp, se DNA Laktosin-tolerans (LTC) genotyp, DNA Laktosintolerans (LTC) g.-13910C>T
U- Lambdakedja (Ig)- KEM (Hstd)
S- Lamda, fria, se S-Fria lätta Ig-kedjor (Kappa, fritt) (Lambda, fritt)
P- Lamotrigin VAS EXTERN USiL Kem
B- Lanvis KEM (Hstd)
P- LD (Laktatdehydrogenas) KEM (Hstd, Vbg)
S- LD-isoenzym EXTERN SU Kem
P- LDL-Kolesterol KEM (Hstd, Vbg)
Ledvätska, se Ascites, CAPD, pleura, punktat, odling
Legionella antigen i urin MIB
Legionella PCR MIB
S- Legionella serologi EXTERN USiL Mikro
U- Leukocyter, se U-Testremsa
Diverse- Leukocyter KEM (Hstd, Vbg)
B- Leukocyter (LPK) KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
Lever PAT
Leverbiopsi EXTERN SU Pat/Gen
S- Levetiracetam Extern USiL Kem alt. KS
S- LH (Lutropin) KEM (Vbg)
Likvor CYT
Likvor meningit/encefalit panel PCR MIB
Likvor odling MIB
S- Likvorläckage, se S-β-Trace Protein (Likvorläckage)
P- Lipoprotein(a) EXTERN USiL Kem
S- Litium KEM (Hstd, Vbg)
S- Lorazepam, se S-Bensodiazepiner
B- LPK, se B-Leukocyter (LPK)
Luftvägspanel PCR MIB
Lungbiopsi PAT
P- Lupus antikoagulans dRVV KEM (Hstd)
S- Lutropin, se S-LH (Lutropin)
Lymfkörtel/Lymfoida organ PAT
B- Lymfocyter/CD-markörer EXTERN USiL Mikro
B- Lymfocytotoxitetstest, se B-Panelreaktiva HLA-antikroppar
Diverse- Magnesium KEM (Hstd, Vbg)
P- Magnesium KEM (Hstd, Vbg)
Mag-Tarm-kanalen PAT
B- Malaria, snabbtest samt direktmikroskopi KEM (Hstd, Vbg)
Maskägg, se Faeces, mask och maskägg
Erc(B)- MCHC (Medelcellhemoglobinkoncentration) KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
Erc(B)- MCV (Medelcellvolym) KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
S- Metadon EXTERN USiL Kem
fP- Metanefriner, se P-Katekolaminer metoxylerade (Metoxikatekolaminer) (Metanefriner)
S- Metanol KEM (Hstd, Vbg)
Hb(B) Methemoglobin (MetHb) KEM (Hstd, Vbg)
P- Methotrexat KEM (Hstd)
Meticillinresistenta Staphylococcus aureus, se MRSA
P- Metylmalonat KEM (Hstd)
P- MG-test, se P-BK(S)-test/MG-test
S-ß2- Mikroglobulin EXTERN UMAS Kem
Minirintest, se Pt-Vasopressinbelastning (Minirintest) (Desmopressintest)
S- Mitokondrieantikroppar, se S-AMA SMA
Mjälte PAT
S- Mononukleostest KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
Morbillivirus, PCR EXTERN SU Mikro
Morbillivirus, serologi EXTERN SU Mikro
P- MPA, se P-Mykofenolat
S- MPO antikroppar (myeloperoxidas), se S-ANCA
B- MPV (Medeltrombocytvolym) KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
MRGN MIB
MRSA MIB
B- MTHFR genotyp, se B-DNA MTHFR genotyp 7900 HT
Muskelbiopsi med frågeställning mitokondriesjukdomar,utredning av hereditära sjukdomar,muskeldystrofier och myopati EXTERN USLi NME alt SU Pat/Cyt
Muskelbiopsier med frågeställning myosit UNS, atrofi dock ej utredning om hereditär muskeldystrofi, vaskulit i muskulära kärl, intramuskulär tumör och muskelruptur PAT
Mycoplasma genitalium PCR MIB
S- Mycoplasma pneumoniae, serologi MIB
Mycoplasma, Chlamydophila pneumoniae PCR MIB
Mykobakterier (TB-oding) EXTERN USiL Mikro
P- Mykofenolat KEM (Hstd)
U- Myoglobin EXTERN SU Kem
P- Myoglobin KEM (Hstd)
Mässling, se Morbillivirus, PCR
Mässling, se Morbillivirus, serologi
Nagel, se Svamp i nagel, hud, hår etc.
Nasofarynxsekret, odling MIB
P- Natrium KEM (Hstd, Vbg)
U- Natrium KEM (Hstd, Vbg)
Diverse- Natrium KEM (Hstd, Vbg)
Nedre luftvägar, odling MIB
Neuroborrelia, se S-Borrelia / Neuroborrelia
Csv- Neurofilament light protein, se Csv-NFL (Neurofilament light protein)
S- Neuronspecifikt Enolas, se S-NSE
P- Neuropeptid Y, se P-NPY (Neuropeptid Y)
S- Neurotropa virus, serologi EXTERN SU Mikro
B- Neutrofila granulocyter KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
Csv- NFL (Neurofilament light protein) EXTERN SU Möln
S- Nitrazepam, se S-Bensodiazepiner
U- Nitrit, se U-Testremsa
Njurbiopsi EXTERN SU Pat/Gen
Njure med tumör PAT
NL, se Nedre luftvägar, odling
P- Noradrenalin, se P-Katekolaminer, fria
tU- Noradrenalin, se tU-Katekolaminer, fria
S- Nordazepam, se S-Bensodiazepiner
Norovirus PCR, se Calicivirus PCR
S- Nortriptylin EXTERN SU Kem
P- NPY (Neuropeptid Y) EXTERN SU Möln
S- NSE KEM (Vbg)
P- NT-proBNP KEM (Hstd, Vbg)
Diverse- NT-proBNP KEM (Hstd, Vbg)
Obduktion Obduktion och bårhus Halmstad
S- Olanzapin EXTERN USiL Kem
U- Opiater KEM (Vbg)
U- Organiska syror, fraktionerade EXTERN SU Kem
S- Orosomukoid KEM (Hstd)
S- Osmolalitet KEM (Hstd, Vbg)
U- Osmolalitet KEM (Hstd, Vbg)
Ovarium PAT
tU- Oxalat EXTERN UMAS Kem
S- Oxazepam, se S-Bensodiazepiner
B- Panelreaktiva HLA-antikroppar EXTERN SU Blodc
Diverse- Pankreasamylas KEM (Hstd, Vbg)
P- Pankreasamylas KEM (Hstd, Vbg)
P- Pankreatisk polypeptid, se fP-PP (Pankreatisk polypeptid)
S- PAPP-A EXTERN UMAS Kem
S- Paracetamol KEM (Hstd, Vbg)
S- Parathormon, se S-PTH (Parathormon)
Csv- Parenkymskademarkörer (NFp, GFAp) EXTERN SU Möln
S- Parotitvirus serologi EXTERN USiL Mikro
B- Paroxysmal natthemoglobinuri, se B-PNH-analys (Paroxysmal nocturnal hematuri)
Parvovirus EXTERN USiL Mikro
U- PBG, se U-Porfobilinogen, kvant (PBG)
fS- Pepsinogen 1 EXTERN SU Kem
Pertussis PCR, se Bordetella pertussis/parapertussis PCR
B- PEth 16:0 / 18:1 (Fosfatidyletanol) KEM (Hstd)
Diverse- pH KEM (Hstd, Vbg)
Plv- pH (pH i pleuravätska) KEM (Hstd, Vbg)
U- pH (Vätejonaktivitet) KEM (Hstd, Vbg)
Plv pH i pleuravätska, se Plv-pH (pH i pleuravätska)
S- PIIP, se S-Prokollagen III peptid (PIIIP)
P- PK (Protrombin-komplex/PT) KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
Placenta PAT
Placenta kromosomanalys
S- Placentärt alkaliskt fosfatas, se S-PLAP (Placentärt alkaliskt fosfatas)
S- PLAP (Placentärt alkaliskt fosfatas) EXTERN SU Kem
Pleura CYT
pleuravätska, se Ascites, CAPD, pleura, punktat, odling
Pneumocystis jirovecii PCR MIB
Pneumokockantigen MIB
B- PNH-analys (Paroxysmal nocturnal hematuri) EXTERN UMAS Kem
P- Polyoma-virus, se P-BK-virus, DNA kvantifiering (Polyoma-virus)
U- Porfobilinogen, kval (PBG, kval) KEM (Hstd)
U- Porfobilinogen, kvant (PBG) EXTERN KS Kem
Erc- Porfyriutredning EXTERN KS Kem
U- Porfyriutredning EXTERN KS Kem
fP- PP (Pankreatisk polypeptid) EXTERN SU Möln
S- PR3 antikroppar (proteinas 3), se S-ANCA
P- Prealbumin, se S-Transtyretin (Prealbumin)
S- Progesteron KEM (Vbg)
P- Prograf, se B-Takrolimus (Prograf/FK-506)
S- Proinsulin EXTERN KS Kem
P- Prokalcitonin KEM (Hstd)
S- Prokollagen III peptid (PIIIP) EXTERN SU Kem
S- Prolaktin ev inklusive S-Prolaktin, lågmolekylärt KEM (Vbg)
Prostata PAT
P- Protein C KEM (Hstd)
U- Protein HC (alfa1-Mikroglobulin) KEM (Hstd)
P- Protein S, fritt KEM (Hstd)
Csv- Proteiner fraktionerade, se Csv/S-Isoelektrisk fokusering, Malmö (IEF/ Proteinprofil)
Csv- Proteiner fraktionerade, se Csv-Isoelektrisk fokusering, SU (IEF/ Proteinprofil)
Csv- Proteinprofil, se Csv-Isoelektrisk fokusering, SU (IEF/ Proteinprofil)
Csv- Proteinprofil, se Csv/S-Isoelektrisk fokusering, Malmö (IEF/ Proteinprofil)
S- Proteinprofil KEM (Hstd)
U- Proteinprofil myelomstatus KEM (Hstd)
U- Proteinprofil, njurstatus KEM (Hstd)
S- PSA F/T-kvot KEM (Hstd)
S- PSA totalt (Prostata specifikt antingen) KEM (Hstd)
P PT, se P-PK (Protrombin-komplex/PT)
S- PTH (Parathormon) KEM (Hstd, Vbg)
P- PTH-related peptid (PTH-rP) EXTERN SU Kem
P- PTH-rP, se P-PTH-related peptid (PTH-rP)
B- Puri-nethol KEM (Hstd)
fP- Pyridoxal-5-fosfat (Pyridoxin) EXTERN SU Kem
P- Pyridoxin, se fP-Pyridoxal-5-fosfat (Pyridoxin)
Erc(B)- Pyruvatkinas EXTERN SU Kem
Quantiferon MIB
S- Quetiapin EXTERN USiL Kem
B- Rapamune, se B-Sirolimus (Rapamune)
P- Renin, aktivt VAS EXTERN UMAS Kem
B- RET-He (Retikulocyt hemoglobin ekvivalent) KEM (Hstd, Vbg)
B- Retikulocyter KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
S- Retinol (Vitamin A) EXTERN USiL Kem
S- Reumatoid faktor MIB
S- Risperidon EXTERN USiL Kem
P- Rivaroxaban KEM (Hstd)
Rotavirus antigen i faeces MIB
RS virus, se Influensa och RS-virus PCR
S- Rubella - immunitet MIB
ryggmärgsvätska CYT
S- S100 KEM (Hstd, Vbg)
S- Salicylat KEM (Hstd, Vbg)
Salmonella, se Faeces, diarré inhemsk resp utlands smitta
U- Sediment KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
S- Selen EXTERN SU Kem
S- SHBG inklusive Testosteron/SHBG kvot KEM (Vbg)
Shigella, se Faeces, diarré inhemsk resp utlands smitta
Sinussekret odling MIB
B- Sirolimus (Rapamune) EXTERN SU Kem alt. USiL Kem
S- SMA AMA, se S-AMA SMA
fP- Somatostatin EXTERN KS Kem
S- Somatotropin, se S-­GH (Somatotropin)
Springmask, se Faeces, mask och maskägg
Sputum, se Nedre luftvägar, odling
Sputum CYT
B- SR (Sänkningsreaktion) KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
B- SR mikro (MSR/Mikrosänka) KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
Stafylokocker meticillinresistenta, se MRSA
Stansbiopsi (hud) PAT
U- Stenanalys (U-Konkrement) EXTERN JKP KEM
tU- Steroidmönster EXTERN HS Kem
Stickskada MIB
Streptokocker grupp B odling, se GBS odling
Svalgodling MIB
Svamp i nagel, hud, hår etc. MIB
Svamp, jästodling MIB
Hudyta- Svettest (Svett-Klorid) KEM (Hstd)
S- Syfilis serologi MIB
Pt- Synacthen-belastning 250 µg KEM (Hstd)
B- Syrabasstatus KEM (Hstd, Vbg)
Sårsekret odling MIB
P- T3 fritt (Trijodtyronin, fritt) KEM (Hstd, Vbg)
P- T4 fritt (Tyroxin, fritt) KEM (Hstd, Vbg)
B- Takrolimus (Prograf/FK-506) KEM (Hstd)
Tarmbiopsier PAT
S- TBE-virus serologi EXTERN USiL Mikro
TBIGRA, se Quantiferon
TB-odling, se Mykobakterier (TB-oding)
S- Teicoplanin EXTERN SU Kem
Tejpprov, se Faeces, mask och maskägg
S- Teofyllin KEM (Vbg)
Test Test VAS EXTERN UMAS Kem alt SU Kem
Testis PAT
S- Testosteron KEM (Vbg)
S- Testosteron fritt beräknat EXTERN SU Kem
S- Testosteron/SHBG kvot, se S-SHBG inklusive Testosteron/SHBG kvot
U- Testremsa KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
S- Tetanus serologi EXTERN USiL Imm
P- TG, se P-Triglycerid (TG)
S- Thgl, se S-Tyreoglobulin (Thgl)
Thyreoidea PAT
B- Tiopurin S-metyltransferas KEM (Hstd)
S- Tobramycin KEM (Hstd)
S- Tokoferol (Vitamin E) EXTERN USiL Kem
S- Toxoplasma gondii serologi EXTERN USiL Mikro
B- TPK, se B-Trombocyter (TPK)
TPMT genotyp, se DNA TPMT genotyp (Tiopurin metyltransferas)
B- TPMT-enzymaktivitet (Tiopurin S-metyltransferasaktivitet) KEM (Hstd)
B- TPMT-metaboliter (Tiopurin S-metyltransferasmetaboliter) KEM (Hstd)
S- TPO-ak (Tyreoideaperoxidasantikroppar) KEM (Hstd)
S-β- Trace Protein (Likvorläckage) EXTERN UMAS Kem
Trachealsekret, odling, se Nedre luftvägar, odling
S- TRAK (TSH-receptorantikroppar) KEM (Hstd)
P- Transferrin KEM (Hstd, Vbg)
P- Transferrinreceptor KEM (Hstd)
S- Transglutaminas antikroppar MIB
S- Transtyretin (Prealbumin) EXTERN UMAS Kem
Diverse- Triglycerid KEM (Hstd, Vbg)
P- Triglycerid (TG) KEM (Hstd, Vbg)
P- Trijodtyronin, fritt, se P-T3 fritt (Trijodtyronin, fritt)
S- Trippel-test, se S-Downs screening (Trippel-test) (Kvadrupeltest)
B- Trombocyter (TPK) KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
P- Trombosutredning KEM (Hstd)
P- Troponin T KEM (Hstd, Vbg)
Trycksår, se Sårsekret odling
S- Tryptas EXTERN USiL Imm
P- TSH (Tyreoideastimulerande hormon/Tyrotropin) KEM (Hstd, Vbg)
S- TSH-receptorantikroppar, se S-TRAK (TSH-receptorantikroppar)
Tuberkulostest IGRA, se Quantiferon
Tularemi EXTERN SU Mikro
S- TWAR, se S-Chlamydophilia pneumoniae serologi IgM, IgG (TWAR)
TWAR PCR, se Mycoplasma, Chlamydophila pneumoniae PCR
S- Tyreoglobulin (Thgl) VAS EXTERN UMAS Kem
S- Tyreoglobulin-antikroppar, se S-Tyreoglobulin (Thgl)
S- Tyreoidea Interferens-utredning EXTERN KS Kem
S- Tyreoideaperoxidasantikroppar, se S-TPO-ak (Tyreoideaperoxidasantikroppar)
P- Tyrotropin, se P-TSH (Tyreoideastimulerande hormon/Tyrotropin)
P- Tyroxin, fritt, se P-T4 fritt (Tyroxin, fritt)
P- Urat KEM (Hstd, Vbg)
P- Urea KEM (Hstd, Vbg)
U- Urea KEM (Hstd, Vbg)
Diverse- Urea KEM (Hstd, Vbg)
Ureaplasma PCR MIB
Uretra, se Gonokocker, odling
Uretra, se Cervix odling
Urin odling MIB
Urin, blåssköljvätska CYT
Urinblåsa, cystektomi PAT
S- Urticaria-test EXTERN REF
Uterus PAT
Uttagande av Pacemaker ICD-dosa Obduktion och bårhus Halmstad
Vaginalsekret, se Svamp, jästodling
Vaginalsekret, se Herpes simplex virus, PCR
vaginalsekret, se Cervix odling
Vaginalsekret, se Gonokocker, odling
Vaginalsekret, se GBS odling
S- Valproat KEM (Hstd)
Vancomycinresistenta enterokocker, se VRE
S- Vankomycin KEM (Hstd, Vbg)
Varicella zoster virus, PCR MIB
S- Varicella-zoster virus serologi EXTERN USiL Mikro
SemP- Vasektomi, se SemP-Celler, vasektomi
fP- Vasopressin (ADH) (Antidiuretiskt hormon) EXTERN KS Kem
Pt- Vasopressinbelastning (Minirintest) (Desmopressintest) KEM (Hstd)
S- Venlafaxin EXTERN USiL Kem
fP- VIP (Vasoaktiv intestinal polypeptid) EXTERN KS Kem
S- Vitamin A, se S-Retinol (Vitamin A)
S- Vitamin B12, se S-Kobalamin (Vitamin B12)
S-1,25(OH)- Vitamin D, S-1,25 Dihydroxyvitamin D, S-Kalcitriol EXTERN KS Kem
S-25(OH)- Vitamin D, S-25-Hydroxyvitamin D, S-Kalcidiol KEM (Hstd)
S- Vitamin E, se S-Tokoferol (Vitamin E)
tU- VMA/Krea (HMM/4-Hydroxy-3-metoxymandelat) VAS EXTERN UMAS Kem
VRE MIB
Vårdhygienisk screen MRGN, VRE mfl MIB
Vätskebaserad cervixcytologi CYT
Vävnadsbit, odling MIB
B- Vävnadstypning, se B-HLA-A, B, Cw, DR, DQ, DP (Vävnadstypning)
Yersinia, se Faeces, diarré inhemsk resp utlands smitta
S- Yersinia-enterocolitica serologi EXTERN USiL Imm
Zikavirus EXTERN SU Mikro
S- Zink KEM (Vbg)
S- Zolpidem, se S-Bensodiazepiner
S- Zopiklon, se S-Bensodiazepiner
U- Zopiklon EXTERN KS Kem
S- Ö-cell (IA2)-ak (IA2-antikroppar) VAS EXTERN UMAS Kem
S- Ö-cell (ICA)-ak (ICA-Ö-cellantikroppar) VAS EXTERN UMAS Kem
Ögonsekret, se Chlamydia trachomatis
Ögonsekret, se Gonokocker, odling
Ögonsekret, odling MIB
Öronsekret, odling MIB
S- Östradiol KEM (Vbg)
S- Östradiol ultrakänslig EXTERN USiL Kem

Nyheter från laboratorierna

Fler nyheter... Prenumerera med RSS