Analysförteckning

Gemensam analysförteckning för Klinisk mikrobiologi, Klinisk kemi samt Klinisk patologi Halland.

Sök på bokstav:

System Analysnamn Lab
Abscessinnehåll, odling MIB
Csv- Absorptionskurva KEM (Hstd, Vbg)
S- ACE (S-Angiotensinkonverterande enzym) EXTERN Hbg Kem
S- Aceton KEM (Hstd, Vbg)
S- Acetylkolinreceptorantikroppar EXTERN SU Mikro
P- ACTH KEM (Hstd)
S- Acylkarnitiner (Karnitin) EXTERN SU Kem
S- Adalimumab och antikroppar mot adalimumab EXTERN KS Kem alt SU Mikro
F- Adenovirus, se Rotavirus antigen i faeces
fP- ADH, se fP-Vasopressin (ADH) (Antidiuretiskt hormon)
P- Adrenalin, se P-Katekolaminer, fria
tU- Adrenalin, se tU-Katekolaminer, fria
S- AFP (alfa-Fetoprotein) KEM (Hstd)
U- ALA, se U-Aminolevulinat (ALA)
P- ALAT (Alaninaminotransferas) KEM (Hstd, Vbg)
Csv- Albumin KEM (Hstd, Vbg)
U- Albumin KEM (Hstd, Vbg)
P- Albumin KEM (Hstd, Vbg)
Diverse- Albumin KEM (Hstd, Vbg)
U- Albumin (testremsa), se U-Testremsa
U- Albumin/Krea-kvot, morgonprov KEM (Hstd, Vbg)
U- Albumin/Krea-kvot, stickprov KEM (Hstd, Vbg)
S- Aldosteron VAS EXTERN UMAS Kem
tU- Aldosteron EXTERN KS Kem
Aldosteron/Renin kvot, se S-Aldosteron
Lkc- Alkaliskt fosfatas, se Lkc-ALP (Alkalisk fosfatas) (Alkalisk fosfatasaktivitet i granulocyter)
Diverse- ALP KEM (Hstd, Vbg)
Lkc- ALP (Alkalisk fosfatas) (Alkalisk fosfatasaktivitet i granulocyter) EXTERN SU Kem
P- ALP (Alkaliska fosfataser) KEM (Hstd, Vbg)
S- ALP, isoenzymer EXTERN SU Kem
S- Alprazolam, se S-Bensodiazepiner
Csv- Alzheimermarkörer (Tau, β-Amyloid, Fosfo-tau) (Demensmarkörer) EXTERN SU Möln
S- AMA SMA MIB
U- Amfetamin KEM (Vbg)
U- Aminolevulinat (ALA) EXTERN KS Kem
P- Aminosyror EXTERN UMAS Kem alt. SU Kem
U- Aminosyror EXTERN UMAS Kem alt. SU Kem
S- Amitriptylin EXTERN SU Kem
P- Ammonium KEM (Hstd)
P- Amylas pankreas, se P-Pankreasamylas
S- Amylas, isoenzym (makro/saliv) EXTERN UMAS Kem
S- ANA screen (Antinukleära antikroppar) MIB
U- Anabola androgena steroider EXTERN HS Kem
Anaplasma IgG EXTERN SU Mikro
S- ANCA MIB
S- Androstendion KEM (Hstd)
S- Angiotensinkonverterande enzym, se S-ACE (S-Angiotensinkonverterande enzym)
S- Anti endomysium, IgA, se S-EmA (Anti endomysium, IgA)
P- Anti faktor Xa KEM (Hstd)
S- anti-CCP, se S-CCP (cyklisk citrullinerad peptid ak)
fP- Antidiuretiskt hormon, se fP-Vasopressin (ADH) (Antidiuretiskt hormon)
S- anti-HBc, se S-Hepatit B
S- anti-HBs (immunitet), se S-Hepatit B
P- Antikroppsscreening BLC (Hstd)
S- Anti-Mülleriskt hormon (AMH) EXTERN UMAS Kem alt. SU Kem
S- Anti-nukleära antikroppar, se S-ANA screen (Antinukleära antikroppar)
P- Antitrombin KEM (Hstd, Vbg)
S- Antitrypsin (alfa1-Antitrypsin) KEM (Hstd)
APC-resistens, se DNA Faktor V (FV) genotyp, DNA FaktorV (FV) c.1691G>A
P- Apixaban KEM (Hstd)
P- Apo A1, Apolipoprotein A1 KEM (Hstd, Vbg)
P- Apo B, Apolipoprotein B KEM (Hstd, Vbg)
Apolipoprotein E, se DNA Apolipo-protein E (ApoE) genotyp
P- APT-tid (Aktiverad partiell tromboplastintid) KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
U- Arabinitolkvot EXTERN USiL Mikro
Arcanobakterier, se Svalgodling
P- ASAT (Aspartataminotransferas) KEM (Hstd, Vbg)
Ascites CYT
Ascites, CAPD, pleura, punktat, odling MIB
S- Aspergillus galaktomannan Antigen EXTERN USiL Imm
S- AST VAS EXTERN USiL Immunologi
Avliden Obduktion och bårhus Halmstad
Avliden-omhändertagande, handläggning vid obduktion och rättsmedicinsk undersökning Obduktion och bårhus Halmstad
B- Azatioprin

Nyheter från laboratorierna

Fler nyheter... Prenumerera med RSS