Analysförteckning

Gemensam analysförteckning för Klinisk mikrobiologi, Klinisk kemi samt Klinisk patologi Halland.

Sök på bokstav:

System Analysnamn Lab
S- B12, se S-Kobalamin (Vitamin B12)
Bakteriespecifik PCR/16S rRNA gen detektion EXTERN SU Mikro
BAL, se Nedre luftvägar, odling
U- Barbiturater KEM (Vbg)
P- BAS-test (Blodgrupps, Antikropps-Screening) BLC (Hstd, Vbg)
B- Basöverskott (BE) KEM (Hstd, Vbg)
B- BCR-ABL1 t(9,22) EXTERN SU KEM alt USiL Gen
B- BE, se B-Basöverskott (BE)
Benbit, se Vävnadsbit, odling
Benmärg, crista el. märgkula PAT
U- Bensodiazepiner KEM (Vbg)
S- Bensodiazepiner EXTERN USiL Kem
Bensår, se Sårsekret odling
Bett, se Sårsekret odling
Bihålesekret, se Sinussekret odling
S- Bikarbonat, aktuellt KEM (Hstd, Vbg)
B- Bikarbonat, standard KEM (Hstd, Vbg)
P- Bilirubin, konjugerat KEM (Hstd, Vbg)
P- Bilirubin, total KEM (Hstd, Vbg)
Diverse- Bilirubin,total KEM (Hstd, Vbg)
Biopsi, se Vävnadsbit, odling
Biopsier i allmänhet PAT
P- BK(S)-test/MG-test BLC (Hstd, Vbg)
P- BK-virus, DNA kvantifiering (Polyoma-virus) EXTERN USiL Mikro
Blod, odling MIB
aB- Blodgas (Syrabasstatus) KEM (Hstd, Vbg)
vB- Blodgas (Syrabasstatus) KEM (Hstd, Vbg)
kB- Blodgas (Syrabasstatus) KEM (Hstd, Vbg)
aB- Blodgas Kungsbacka (Syrabasstatus) KEM (Kba)
vB- Blodgas Kungsbacka (Syrabasstatus) KEM (Kba)
P- Blodgruppering BLC (Hstd)
P- Blodgruppering, akut BLC (Hstd, Vbg)
B- Bly EXTERN USiL Yrkes
Blåssköljvätska CYT
P- Blödningsutredning EXTERN UMAS Kem alt. SU Kem
Bordetella pertussis/parapertussis PCR MIB
S- Borrelia / Neuroborrelia MIB
Borstprov, se Nedre luftvägar, odling
Borstprov CYT
Bronkoalveolärt lavage, se Nedre luftvägar, odling
Bronksköljvätska CYT
Bronksköljvätska, se Nedre luftvägar, odling
Bröstmjölk, odling MIB
Bröstpreparat Patologen PAT
Buksköljvätska CYT
U- Buprenorfin EXTERN UMAS Kem

Nyheter från laboratorierna

Fler nyheter... Prenumerera med RSS