Analysförteckning

Gemensam analysförteckning för Klinisk mikrobiologi, Klinisk kemi samt Klinisk patologi Halland.

Sök på bokstav:

System Analysnamn Lab
C1-Inhibitor EXTERN USiL Imm
C1q EXTERN USiL Imm
C2 EXTERN USiL Imm
S- C3 (Komplementfaktor 3) KEM (Hstd)
C3d EXTERN USiL Imm
S- C4 (Komplementfaktor 4) KEM (Hstd)
P- CA 15-3 (Cancerantigen 15-3) EXTERN USiL Kem
P- CA 19-9 (Cancerassocierat Antigen 19-9) USiL Kem alt. SU Kem
S- CA125 KEM (Hstd)
P- Calcium KEM (Hstd, Vbg)
Pt(U)- Calcium KEM (Hstd, Vbg)
Diverse- Calcium KEM (Hstd, Vbg)
U- Calcium/Kreatinin-kvot KEM (Hstd, Vbg)
S- Calciumjon (Joniserat Calcium) KEM (Hstd, Vbg)
Calicivirus PCR MIB och KEM
F- Calprotektin KEM (Hstd)
Campylobacter, se Faeces, diarré inhemsk resp utlands smitta
S- Campylobacter serologi EXTERN USiL Imm
U- Cannabinoider KEM (Vbg)
CAPD-vätska, se Ascites, CAPD, pleura, punktat, odling
S- CCP (cyklisk citrullinerad peptid ak) MIB
S- CDT, disialo (Carbohydrate Deficient Transferrin) KEM (Hstd)
S- CEA KEM (Hstd)
Celiaki, se S-Transglutaminas antikroppar
Benm- Celler PAT
Diverse- Celler KEM (Hstd, Vbg)
B- Celler KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
Csv- Celler KEM (Hstd, Kba,Vbg)
Ledv- Celler KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
SemP- Celler, fertilitet KEM (Vbg)
Bm- Celler, morfologi (Crista-celler) EXTERN SU Kem
SemP- Celler, vasektomi KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
S- Ceruloplasmin KEM (Hstd)
Cervix, se Gonokocker, odling
Cervix, se Chlamydia trachomatis
Cervix, se GBS odling
Cervix och corpus skrap PAT
Cervix odling MIB
Cervixkon PAT
S- Chlamydia Pneumoniae serologi IgM, IgG (TWAR) EXTERN USiL Mikro
Chlamydia trachomatis MIB
Chlamydophila pneumoniae PCR, se Mycoplasma, Chlamydophila pneumoniae PCR
S/P- Chromogranin A, se S-Kromogranin A
B- Ciklosporin (Cyklosporin) KEM (Hstd)
S- Citalopram EXTERN USiL Kem
Citrullinerad cyklisk peptid antikroppar, se S-CCP (cyklisk citrullinerad peptid ak)
P- CK (Kreatinkinas) KEM (Hstd, Vbg)
F- Clostridium difficile PCR MIB
CMV antikroppspåvisning, se EBV + CMV antikroppspåvisning
P- CMV DNA-påvisning, se Cytomegalovirus DNA-påvisning (CMV)
Hb(B)- COHb (Kolmonoxidhemoglobin) KEM (Hstd, Vbg)
S- C-peptid KEM (Hstd)
Cristabiopsi EXTERN SU Pat/Cyt
P- CRP (C-reaktivt protein) KEM (Hstd, Vbg)
P- CRP, manuell (C-reaktivt protein) KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
Cryptosporidium parvum/hominis, se Faeces, diarré inhemsk resp utlands smitta
CVK odling, se Kateterspets odling
B- Cyklosporin, se B-Ciklosporin (Cyklosporin)
S- Cystatin C KEM (Hstd)
Cystor, se Faeces, mask och maskägg
Cystvätskor CYT
Csv- Cytologi EXTERN SU Möln
Cytologipreparat i allmänhet PAT
Cytomegalovirus (CMV) antikroppspåvisning, se EBV + CMV antikroppspåvisning
Cytomegalovirus DNA-påvisning (CMV) EXTERN USiL Mikro

Nyheter från laboratorierna

Fler nyheter... Prenumerera med RSS