Analysförteckning

Gemensam analysförteckning för Klinisk mikrobiologi, Klinisk kemi samt Klinisk patologi Halland.

Sök på bokstav:

System Analysnamn Lab
EBV + CMV antikroppspåvisning MIB
EHEC, se Faeces, diarré inhemsk resp utlands smitta
Ehrlichios, se Anaplasma IgG
F- Elastas EXTERN SU Mikro
S- EmA (Anti endomysium, IgA) EXTERN USiL Imm
s- ENA, se S-ANA screen (Antinukleära antikroppar)
Endokrina organ PAT
Endometrieutstryk CYT
Endotoxin MIB
Entamoeba histolytica, se Faeces, diarré inhemsk resp utlands smitta
B- EPK, se B-Erytrocyter (EPK)
S- EPO, se S-Erytropoetin (EPO)
Epstein-Barr (EBV) virus, DNA-kvantifiering EXTERN USiL MIKRO alt SU MIKRO
Epstein-Barr virus (EBV) antikroppspåvisning, se EBV + CMV antikroppspåvisning
B- Erytrocyter (EPK) KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
U- Erytrocyter (testremsa), se U-Testremsa
S- Erytropoetin (EPO) KEM (Hstd)
ESBL, se MRGN
S- Etanol KEM (Hstd, Vbg)
S- Etosuximid EXTERN KS Kem
S- Etylenglykol EXTERN USiL Kem alt SU Östra Kem
B- Everolimus EXTERN USiL Kem
B- EVF (Erytrocyter volymfraktion) KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)

Nyheter från laboratorierna

Fler nyheter... Prenumerera med RSS