Analysförteckning

Sök på bokstav:

S-ANA screen (Antinukleära antikroppar)
VAS Provkod: ANA
Analyserande lab:

MIB

Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:

VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi

Provtagningsmaterial:

SST-rör 3,5 mL gul kork

Microtainerrör kan i undantagsfall användas vid provtagning på barn. » Provtagningsmaterial
Provtagning: Rör ska fyllas tills vakuum är slut. Microtainerrör ska fyllas helt. Vänd varsamt 8 -10 gånger direkt efter provtagningen och placera stående i ställ. Låt stå minst 30 min i rumstemp innan centrifugering. Provet ska sedan förvaras i kylskåp i väntan på transport till laboratoriet.

Minst 200 μL serum behövs för att analysen ska kunna utföras.
Indikation: Misstanke på och diagnostik av inflammatoriska bindvävssjukdomar - kollagenoser.
Metod: Immunkemisk detektion av antikroppar
Kommentar/mer info:

Påvisning av ENA ingår i ANA screen. 

ANAscl
I VAS kan även ANAscl beställas för undersökning av ANA med immunkemi och immunfluorescens (vid misstanke om SLE och systemisk skleros (samt Raynauds syndrom).

Immunfluorescens är något känsligare än ANA-screen för SLE, dessutom kan nukleolär fluorescens förekomma vid sklerodermi som endast påvisas med immunfluorescens)

Svarstolkning: Positiv ANA förekommer i låg frekvens hos normalbefolkningen och är vanligare hos kvinnor än hos män.

ANA-screen innehåller 17 väldefinierade ENA-antigen. Vid positivt utfall av ANA-screen utförs ENA-analys, vilken innehåller en panel av de enskilda antigen som återfinns i ANA-screen: CENP, Jo-1, SSA, SSB, U1RNP (två målantigen), Scl70, Sm, RNP70, RibP, dsDNA, Ro52, RNA-polymeras III, Fribrillarin, PM-Scl, Mi-2, PCNA.

Positiva utfall av dsDNA i ANA-screen kompletteras alltid med morfologiskt test (Immunofluorescens) på Crithidia luciliae för att säkra specificiteten av detta svar. Endast resultatet av immunofluorescensanalysen svaras ut.

Vid misstanke om SLE och Systemisk skleros rekommenderas analys av ANA med immunfluorescensteknik för att immunfluorescens är något känsligare är ANA-screen för SLE och för att kunna bedöma förekomst av nukleolärt ANA-mönster vid Systemisk skleros. (VAS-kod: ANAscl).

Relevans av förekomst av antikroppar mot specifika antigen:

SSA: 60-75% förekomst hos patienter med Sjögrens syndrom, 40-50% förekomst hos SLE-patienter.

SSB: förekommer ffa. hos kvinnliga patienter med Sjögrens syndrom men även i 6-15% hos SLE patienter.

U1RNP: förekomst i nästan 100% hos patienter med MCTD (mixed connective tissue disease). Förekomst vid SLE i 30-40%.

RNP70: mer specifikt för MCTD än U1RNP, d.v.s. lägre förekomst hos SLE patienter (ca.12%).

Sm: mycket specifik för SLE men förekomst endast i 20-30% hos SLE patienter.

CENP: förekommer i 70-90% hos patienter med den begränsade formen av Systemisk skleros, men förekommer även vid Raynauds fenomen och i 10-20% hos patienter med Primär biliär cirros.

Scl-70: specifika för Systemisk skleros (särskilt den diffusa formen med en förekomst i upp till 70%).

Rib-P: högspecifik för SLE men förekommer endast i 15-20% hos SLE-patienter.

Jo-1: associerat med dermatomyosit/polymyosit (förekomst ca. 25%). Association med interstitiell pneumonit, svårare sjukdomsform och återfall.

dsDNA: specifika för SLE, förekomst i 40-90% av aktiv SLE, kan dessutom användas som aktivitetsmarkör.

Ro52: association till neonatal lupus med den allvarliga komplikationen av kongenital hjärtblock. Kan dessutom vara associerad med IIM (idiopatisk, inflammatorisk myopati).

Fibrillarin: specifika för Systemisk skleros. De förekommer emellertid även hos patienter med andra bindvävssjukdomar som Raynauds fenomen eller hos patienter med Hepatocellulärt carcinom.

RNA polymeras III: specifika för Systemisk skleros. Den rapporterade frekvensen ligger mellan 4-25% för olika kohorter med Sytemisk skleros.

PCNA: PCNA(proliferating cell nuclear antigen)-antikroppar finns hos < 5% av patienter med SLE. Emellertid har anti-PCNA även beskrivits vid en mängd systemiska autoimmuna reumatiska sjukdomar och även vid ett flertal andra sjukdomar.

PM-Scl: specifika antikroppar för Polymyosit/Systemisk skleros overlapsyndrome (MP/SSc), Polymyosit och Systemisk skleros.

Mi-2: diagnostisk markör för idiopatisk autoimmun myosit. De förekommer framförallt hos patienter med Dermatomyosit och sällan hos patienter med Polymyosit.
Svarstid: 1 -14 dygn
Analysfrekvens: 2 ggr/vecka
Pris: se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2018-04-11 kl 10:55 av Annelie Bajkusa