Analysförteckning

Sök på bokstav:

Tularemi
Analyserande lab:

EXTERN SU Mikro

Provet skickas till Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25

För vidarebefordran till:

Mikrobiologen
SU/Sahlgrenska

Box 7193
402 34 Göteborg


tfn bakteriologi 031 - 342 46 31
tfn virologi 031 - 342 47 41
tfn immunologi 031 - 342 49 17

Klinisk Mikrobiologi SU
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin SU

» ANALYSLISTA SU
Remiss:

SU Bakt

Remiss kan erhållas på:
Remisser SU Bakteriologi och virologi

Provtagning: Se länk: » Tilläggsinformation
Uppdaterad 2018-01-05 kl 03:39 av Annelie Bajkusa