Analysförteckning

Sök på bokstav:

S-KUB-test (βhCG, fritt + PAPP-A)
Analyserande lab:

EXTERN UMAS Kem

Provet skickas till Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25

För vidarebefordran till:

Klinisk Kemi
Ingång 71 plan 1
Universitetssjukhuset MAS
205 02 Malmö

tfn 040 - 33 14 20

Analysportalen Labmedicin Skåne » http://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/laboratoriemedicin/
Remiss:

KUB-test

Remiss distribueras av Kvinnohälsovården i Region Halland.
Kommentar/mer info:

Beställning sker efter beslut från läkare inom Kvinnohälsovården i Region Halland.

Vid förvaring >1 dygn fryses serum.

Uppdaterad 2017-04-26 kl 08:36 av Rosita Ivarsson