Analysförteckning

Sök på bokstav:

Saliv-Kortisol
Analyserande lab:

EXTERN USiL Kem

Provet skickas till Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25

För vidarebefordran till:

Klinisk kemi
Labmedicin Skåne
Universitetssjukhuset
221 85 Lund


tfn 046 - 17 34 60

Analysportalen Labmedicin Skåne » http://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/laboratoriemedicin/
Remiss:

Konsult remiss

» Konsult remiss
Provtagning: Provtagning sker i speciella provtagningsrör, Salivette, Art nr: 51.1534.500 (100 st/fp).
Rören beställs från Sarstedt AB, Bergaliden 11, 252 23 Helsingborg, tel:042-198450. Info.se@sarstedt.com
Kommentar/mer info:

Patientförberedelser:
1. Ej mat, dryck, rökning eller  snusning 30 min före  provtagningen.
2. Ej tandborstning 1 timme före  provtagningen.
3. Salivette-röret öppnas och den  däri befintliga bomullstussen tas  ut.
4. Bomullstussen stoppas i  munnen (under tungan) och  behålls där under någon-några  minuter (tills den är mättad med  saliv).
5. Den salivmättade sudden tas  därefter ut och stoppas tillbaka i  röret, som förslutes.

Använd en remiss per provtagningstillfälle. Provtagningstid ska anges på remissen och provröret.

Prov förvaras i kyla.

Hantering på labb:
Provet centrifugeras och avskiljs till ett sekundärrör. Vid >4 dygns förvaring fryses provet.

 

Uppdaterad 2017-09-30 kl 10:57 av Rosita Ivarsson