Analysförteckning

Sök på bokstav:

S-CCP (cyklisk citrullinerad peptid ak)
VAS Provkod: CCP
Analyserande lab:

MIB

Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:

VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi

Provtagningsmaterial:

SST-rör 3,5 mL gul kork

Microtainerrör kan i undantagsfall användas vid provtagning på barn. » Provtagningsmaterial
Provtagning: Rör ska fyllas tills vakuum är slut. Microtainerrör ska fyllas helt. Vänd varsamt 8 -10 gånger direkt efter provtagningen och placera stående i ställ. Låt stå minst 30 min i rumstemp innan centrifugering. Provet ska sedan förvaras i kylskåp i väntan på transport till laboratoriet.

Minst 200 μl serum behövs för att analysen ska kunna utföras.
Metod: Med en ELISA metod mäts antikroppar mot citrullinerad syntetisk peptid (antigen).
Kommentar/mer info:

I VAS kan anti-CCP beställas som analyskombination.

RA + anti-CCP..................RACCP

Reumatoid Artrit (RA) är en av våra vanligaste systemiska autoimmuna sjukdomar och förekommer hos 0,5 - 1 % av den vuxna befolkningen. Diagnosen RA ställs primärt genom kliniska manifestationer. Totalt är RA ungefär dubbelt så vanligt hos kvinnor som hos män. Anti-CCP används för diagnostik av reumatoid artrit och vid differentialdiagnostik mot andra bindvävssjukdomar. Anti-CCP kan ibland påvisas före kliniskt insjuknande i RA. Testet har en ungefär samma känslighet som RF (påvisas i drygt 2/3 av fallen) men en klart bättre specificitet vilket gör att det prediktiva värdet av positiv test är högt. I de celler i ledvätskan som undergår apoptos deamineras arginin till citrullin och antikroppar mot citrullin bildas i den reumatiska leden.

Svarstolkning: Svar anges i enheter/ml.
Svarstid: 1 - 7 dygn
Analysfrekvens: 1 gång/vecka
Pris: se prislista i höger kolumnen
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2017-02-16 kl 12:51 av Annelie Bajkusa