Analysförteckning

Sök på bokstav:

Endokrina organ
Analyserande lab:

PAT

Klinisk patologi/cytologi Halland
Hallands Sjukhus Halmstad
035-131872
Remiss:

Patologi allmän

Provtagningsmaterial:

Lägg i 4% buffrad formaldehyd 10 ggr preparatmängden Mediq 30 ml art.nr 55064, 40 ml art.nr 55065 och 150 ml art.nr 55094

Omhändertagande: Thyreoidea, binjure och hypofys fixeras i 4% buffrad formaldehyd.
Parathyroidea se fryssnitt.
Kommentar/mer info:

Lämna relevant anamnes och klinisk beskrivning

Svarstid: 80% inom 10 arbetsdagar
Pris: abonnemang 1772 kr, övriga 2108 kr.
Ackrediterad: Ja
Biobank: Ja
Uppdaterad 2017-02-22 kl 11:54