Analysförteckning

Sök på bokstav:

B-Hb, Hemoglobin
VAS Provkod: HB
Analyserande lab:

KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)

Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25
Remiss:

VAS (KEM) alt. Klinisk kemi 1

Provtagningsmaterial:

EDTA-rör (K2E) 3 mL lila propp

Kommentar/mer info:

Centrifugeras inte.

Prov hållbart i rumstemperatur till påföljande dag.
Prov taget i mikrotainerrör hållbart 10 tim i rumstemperatur.

Enhet: g/L
Referensintervall:
≤1 dag: 150 - 240 
2-6 dgr: 140 - 220
7-13 dgr: 130 - 200
14-365 dgr: 100 - 140
1-9 år: 100 - 150
10-16 år: 110 - 160
Kvinnor: 117 - 153
Män: 134 - 170
Analysfrekvens: Akut/Dagligen
Pris: se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2017-01-11 kl 03:17 av Joel Holm