Analysförteckning

Sök på bokstav:

Nedre luftvägar, odling
VAS Provkod: Bronk, sputum eller trakea
Analyserande lab:

MIB

Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:

VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi

Provtagningsmaterial:

Provtagningsmaterial nedre luftvägar

» Provtagningsmaterial
Provtagning: Sputum
Sputumburk (plastburk) bestående av inner- och ytterförpackning.
Med sputum menas upphostning från de nedre luftvägarna. Provet ska helst tas på morgonen. Före provtagning sköljs munnen med vatten. Vid svårighet att få tillräcklig provmängd bör sjukgymnast assistera. Det är viktigt att provet är representativt för de nedre luftvägarna och inte bara består av saliv. Representativiteten bedöms vid mikroskopi.

Sterilt borstprov:
Sterilt plaströr med 1 ml koksaltlösning
Sedan katetern tagits ur bronkoskopet tvättas kateterspetsen, först den inre, därefter den yttre med sterilt vatten. Borsten skjuts ut och klipps med steril sax ned i ett sterilt rör med koksalt.

Bronksköljvätska:
Skölj med 10 ml fysiologisk koksaltlösning i samband med bronkoskopi. Den reaspirerade vätskan överförs till ett tomt sterilt rör.

BAL (bronkoalveolärt lavage):
Tomt sterilt rör.
Bronksegmentet sköljs med ca 50 ml x 4 fysiologisk koksaltlösning i samband med bronkoskopi. En mindre mängd av vätskan överförs till ett tomt sterilt rör.

Trachealsekret:
Tomt sterilt rör.
Vid provtagning från nedre luftvägar, sekret aspireras via t ex trachealkanyl och överförs till tomt sterilt rör.
Indikation: Misstanke om infektion i nedre luftvägarna
Metod: Aerob och anaerob odling. Borstprov som kommer i 1 ml koksalt odlas kvantitativt.
Kommentar/mer info:

Svampodling ingår för BAL, Bronksköljvätska och borstprov.

För övriga nedre luftvägsprover skriv i frågeställning/anamnes att svampodling önskas. 
 
Vid provtagningen föreligger risk för kontamination från de övre luftvägarna. Antibiotikabehandling gynnar överväxt av gramnegativa bakterier och jästsvamp.

Sterilt borstprov med kvantitativ odling av bronkialsekret taget vid bronkoskopi är idag det mest specifika sättet att erhålla etiologisk diagnos vid pneumoni och lungabscess. Sensitiviten är hög om provet tas före antibiotikabehandling.

Svarstid: 2 - 7 dygn
Analysfrekvens: Mån - fre
Pris: Se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2017-02-10 kl 02:39 av Annelie Bajkusa