Analysförteckning

Sök på bokstav:

Bröstmjölk, odling
VAS Provkod: Sekret
Analyserande lab:

MIB

Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:

VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi

Provtagningsmaterial:

Plaströr med gul kork

Artikelnummer: 54542 » Provtagningsmaterial
Provtagning: Häll 2-3 ml bröstmjölk i röret.

Odlingspinne/rör med svart kork kan också användas
Metod: Aerob och anaerob odling
Kommentar/mer info:

Om svampodling önskas måste detta skrivas i remissen under frågeställning/anamnes.

Bröstmjölk innehåller främst hudbakterier, stafylokocker från hud och bröstkörtel-utgångar men kontaminering med andra bakterier är inte ovanligt. För att inlämnad överskottsmjölk skall godkännas för donation utförs bakteriologiskt kontroll.

Svarstolkning: Vid kontroll av donerad mjölk: Svar inom 2 dagar med "Bakteriologiskt acceptabel" eller "Ej bakteriologiskt acceptabel" med angivande av mängd och typ av bakterier.
Svarstid: 2 - 7 dygn
Analysfrekvens: Mån - fre
Pris: se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2016-02-04 kl 10:47 av Annelie Bajkusa